50 mio. kr. i puljen: Her er det nye 2019-tilskud

01-05-2019 00:00:00

I sidste del af 2019 er der mulighed for at få del i 50 mio. nye støttekroner.

Det sker gennem ordningen Miljøteknologi 2019 – Kvæg og gartneri, hvor formålet er at reducere miljøpåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.

Der er i alt afsat 50 mio. kr. til ordningen, hvoraf de 37 mio. går til kvæg. Der kan søges om op til 40 % tilskud.

Søg til gylletank og overvågning

For kvæg er der tre puljer til ansøgning:

- Pulje 1: Reduktion af ammoniakudledning, malkekvæg (19 mio. kr.)
- Pulje 2: Reduktion af ammoniakudledning, slagtekalve (3 mio. kr.)
- Pulje 3: Reduktion af energiforbruget (15 mio. kr.)

For pulje 1 og 2 kan der søges tilskud til bl.a. gylleforsuring, teltoverdækning gylletanke, udstyr til overvågning af brunst, drøvtygning og sygdom, udstyr til automatisk udfodring, mælkemålere, udstyr til måling af mælkens fedt, protein eller urea.

For pulje 3 kan der søges til bl.a. LED lys, frekvensstyret vakuumpumpe, brøndvandskøling og varmegenindvinding.

Ansøgningsperioden vil være 1. oktober til 3. december 2019 – så der er lidt tid endnu. 

Hvis du vil vide mere om den nye tilskudsordning, så kontakt os endelig.

Har du spørgsmål?

Anja Juul Freudendal
Faglig chefkonsulent Byg
Tlf: 2562 9025
E-mail: ajf@lmo.dk
Niels Vitus Hampholt
Bygningsrådgiver
Tlf: 2999 5735
E-mail: nvh@lmo.dk
Top