United Kingdom Holland

Èn dyse kan klare det hele!

Èn dyse kan klare det hele!

08-08-2017

Nye krav styrer valget af dyser, og ønsker man kun en dyse, kan det klares med tre dysemærker.

Nye krav styrer vores valg af dyse:

  • 90 % afdriftreduktion for at nøjes med 2 m´s afstand ved vandløb og §3 områder
  • 75 % afdriftsreduktion ved sprøjtning med prosulforcarb (Boxer)

Ønsker vi kun at bruge en dyse kan det klares med 3 dysemærker, se skema.

Krav ved kørsel med afdriftreduktion:

  • Max 8 km/t
  • Max 50 cm over afgrøde, ved vinklet dyse kan bommen sænkes til 40 cm
  • Max 1,5 bar ved 90 % og max 2 bar ved 75 %

90 % afdriftsreduktion: Hvis vi bruger dyser med 90 % afdriftsreduktion, kan vi reducere afstandskravet for alt kemi til 2 m ved vandløb og §3. Et eksempel kunne være 7,2 km/t, 3 bar, 200 l/ha. Ved kørsel op mod vandløb eller §3 reduceres omdrejninger på traktor til 5,1 km/t og 1,5 bar og hermed 200 l/ha.

75 % afdriftsreduktion: Her i efteråret må vi kun køre med Boxer, hvis afdrift er reduceret med 75 %. Eksempel kunne være 2 bar, 7,9 km/t og 150 l/ha. Vigtig er at få Boxer ud aften og nat, så fordampning reduceres.

Anden kørsel: Da dråbestørrelsen ved en kompaktdyse ændres en del ved at ændre trykket, kan vi hæve trykket ved de vanskeligste sprøjtninger, som feks sprøjtning af græsser. Her kører vi med 4-5 bar, hvilket både giver finere dråber, men også større vandmængde, hvilket har stor betydning for optimal virkning.

Resultat: en vinklet 03 dyse kan bruges til det hele!

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Hans Thostrup
Telefon: 2999 5712
Email: hat@lmo.dk

Seneste nyheder

Top