United Kingdom Holland

Har du styr på din udsæd?

Har du styr på din udsæd?

29-06-2017

Sæsonen for bestilling af udsæd er i fuld gang, og det stiller landmændene overfor store overvejelser, når det gælder om at få en god kernestørrelse og en vare, som er fri for ukrudt og fremmede arter.

Mange landmænd står lige nu overfor at skulle bestille udsæd, og så melder spørgsmålene sig: hvilken kvalitet er den bedste? Og skal man bruge sin egen udsæd? Det kræver nøje overvejelser fra landmændenes side, fordi forholdene på de enkelte bedrifter er forskellige, fortæller Kasper Holm Kristensen, der er planteavlskonsulent i LMO:

”Udfordringerne er blandt andet at få en god kernestørrelse og en vare, som er fri for ukrudt og fremmede arter. I skrivende stund ser det ud til, at vi får en god høst med store kerner, men skulle der alligevel være partier med en TKV på under 45 i hvede, så mener jeg, der er grund til at bemærke det”, siger han.

Udsædens renhed

Generelt er udsæden af en god kvalitet i Danmark, men hvert år ses der eksempler på marker med ny forekomst af græsukrudt, som er kommet ind med udsæden, fortæller planteavlskonsulenten:

”De værste eksempler ses fra egen udsæd, hvor oprensningen har været for dårlig. Udsæden fordeles rundt på alle markerne og fra aldrig at have set flyvehavre eller ital. rajgræs og andet, er det nu blevet spredt rundt på hele bedriften. Det er en rigtig ærgerlig situation at sætte sig selv i”, siger Kasper Holm Kristensen.

Ifølge planteavlskonsulenten skal arealer, som bruges til udsæd, være fri for græsser og andre uønskede arter. Græsserne har en vis evne til at ”hænge fast” og komme med ud i færdigvaren:

”Ved brug af egen udsæd skal arealet gennemgås meget grundigt for græsser, hvorefter et areal uden græs midt i marken udvælges og høstes først og for sig. Husk der også kan sidde frø i mejetærskeren, så den skal være renset inden.  Anden kornart er uønsket mest af kosmetiske grunde, men hvede i vinterbyg vil også hæve vandprocenten betydeligt og dermed koste på tørring”, understreger han.

Kernestørrelse

Ifølge LMO Planteavl har kernens størrelse har betydning for udbytte.  I en forsøgsserie som LMO Planteavl har deltaget i fra 2008 og 2007 er et parti hvede sorteret op i følgende 4 størrelser: under 2,2 mm, 2,2-2,5 mm, 2,5-2,8 mm, over 2,8 mm og usorteret. 

”Resultatet viser en signifikant forskel på op til 10 hkg mellem den mindste og største sortering. Ses der bort fra den mindste sortering, så er der lige knap en signifikant forskel, men der er en tendens til et merudbytte på ca. 3 hkg ved den bedste sortering”, siger Kasper Holm Kristensen.

Grovvaren sorterer på 2,3 mm, så risikoen for store udbyttetab er undgået. Men for dem som selv renser op er anbefalingen at lave den bedst mulige sortering, så kun de største kerner bruges. Der er tre firmaer i landet, som renser udsæd, og de kører med en sold på 2,5 til 2,75 mm.

Brug af egen udsæd

LMO Planteavl opfordrer til at man altid får lavet en analyse af dét parti, som ønskes anvendt, så der er en sikkerhed for, at det er egnet til udsæd:

En anden ting er prisen for udsæden hos grovvaren i forhold til det bøvl, det kan medføre at fremstille den selv. Udover arbejdsløn vil prisen for egen udsæd bestå af prisen på kornet ved salg (110,-/hkg), forædlerafgift (40,-/hkg), bejdsebehovsanalyse af partiet, rensning og evt. bejdsning (80,-/hkg). Prisen bliver hermed ca. 230,-/hkg + arbejdsløn:

”Hertil kommer, at du skal kunne opbevare partiet særskilt, og det skal være nedtørret til en fornuftig vandprocent, så det kan holde sig til udsåning. I den sidste ende kan prisen for egen udsæd nemt nærme sig 250,-/hkg”, siger Kasper Holm Kristensen.

Ifølge planteavlskonsulenten kan man bruge storsække til opbevaring, som også skal indregnes i den endelige pris. Samtidig skal man huske at betale forædlerafgiften, da den er selve forudsætningen for udviklingsarbejdet af nye sorter med højere udbytter, god resistens osv.

Ifølge lovgivningen må der kun anvendes udsæd fra egen bedrift, og det må ikke have været forbi naboen til oprensning og bejdsning.

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Kasper Holm Kristensen
Telefon: 3057 0934
Email: khk@lmo.dk

Seneste nyheder

Top