United Kingdom Holland

Økochef spår mere økologi på hylderne

Økochef spår mere økologi på hylderne

10-07-2017

Flere og flere landmænd vælger at omlægge til økologisk landbrug. En situation der glæder LMO’s økologichef, som spår flere økologiske varegrupper på supermarkedernes hylder i fremtiden.

Økologisk landbrug er i fortsat vækst. Indtil videre er der søgt nye tilsagn om økologitilskud til ca. 31.500 hektar, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet. En udvikling der kan få betydning for økologiske varer i fremtiden, mener Peter Mejnersen, der er økologichef i LMO:

”Det er glædeligt, at der fortsat er en sund interesse for at ligge om til økologisk landbrug. En øget produktion er med til og danne grundlag for udvikling og udvidelse af de økologiske varer og produkter vi har i dag. Målet er, at vi gerne vil kunne tilbyde endnu flere varegrupper i supermarkederne og endnu flere lokale og unikke produkter, der sælges lokalt”, siger økologichefen.

Flere økologiske producenter

Ifølge Peter Mejnertsen vil flere producenter i fremtiden også betyde en større alsidighed, og det er alt andet lige godt for erhvervet:

”En øget produktion er også med til hele tiden at tvinge os som økologiske landmænd og rådgiverne til, at være opmærksomme på hvordan udviklingen er både i erhvervet og hos kunderne, og det er spændende og en motiverende måde og drive landbrug på”, fastslår han.

Tal fra Miljø- og Fødevareministeriet viser, at 928 landmænd frem til 21. april har søgt om nye tilsagn om Økologisk Arealtilskud til ca. 31.500 hektar. Heraf omlægges ca. 28.000 ha fra konventionelt til økologisk jordbrug. 

Balance mellem udbud og efterspørgsel

Ifølge Peter Mejnertsen er flere producenter afgørende for økologien i fremtiden, men det tvinger samtidig også erhvervet til at have ekstra fokus på udbud og efterspørgsel på markedet:

”Det er vigtigt med flere økologiske landmænd herhjemme, da vi endnu ikke er selvforsynende med foder til vores animalske produktion.  I den sammenhæng har vi tidligere oplevet, at det er vigtigt, at der er en passende balance mellem udbud og efterspørgsel. Hvis ikke der er det, så sker der en skævvridning i priserne og markedet, siger Peter Mejnertsen.

Økologichefen peger på, at hvis korn bliver for dyrt, så drosler den animalske produktion ned og så falder kornpriserne:

”Så stopper planteavlerne, og når de er stoppet, og priserne på korn og foder er lave, kommer der en stigning i den animalske produktion, og så stiger kornprisen. Sådan kører karusselen op og ned, og det er noget rigtigt skidt, da sektoren som helhed så ikke løfter sig”, understreger Peter Mejnertsen.

Vigtigt at fastholde øko-trend

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er ansøgerne til økologisk arealtilskud både nye økologer samt etablerede økologer, som udvider deres bedrift. 240 ud af de 928 ansøgere er landmænd, der pr. 21. april 2017 endnu ikke havde søgt om økologisk autorisation.

For at kunne fastholde trenden med stigende interesse for økologi, så kræver ifølge LMO’s økologichef et erhverv, der kan levere et økonomisk grundlag til gavn for de enkelte landmænd:

”Det er meget vigtigt, at der nu fortsat er landmænd, der vil omlægge til økologi, så vi kan få skabt den fornødne balance. Men det skal jo selvsagt gerne være på et så højt økonomisk grundlag som muligt til gavn for dem, der ønsker at lægge om. Muligheden synes i hvert fald at være der i disse år, for forbrugerne køber flere og flere økologiske produkter”, understreger Peter Mejnertsen.

For yderligere information, kontakt venligst:

Peter Mejnertsen
Telefon: 2495 7486
Email: pem@lmo.dk

Seneste nyheder

Top