United Kingdom Holland

Tjen penge på stivelseskartofler

Tjen penge på stivelseskartofler

06-12-2017

Kartoffelmel er i høj kurs verden over, og kartoffelmelsfabrikkerne har behov for flere avlere. Derfor afholder LMO og to danske kartoffelmelsfabrikker informationsmøder, der skal sikre fabrikkerne flere nye kartoffelavlere.

I de seneste år har der været større interesse for kartoffelmel på verdensplan, hvor særligt Asien udviser en stigende efterspørgsel på kvalitetsfødevarer, som Danmark leverer. Det har medført en anselig fremgang for KMC – også kaldet kartoffelmelscentralen - der skyldes en rekordstor produktion på alle produktområder.

Virksomhedens omsætning er steget med 25% til 1,48 mia. kr. og virksomhedens resultat sætter med den seneste omsætning rekord med 134,9 mio. kr. En udvikling der betyder, at kartoffelavlere er blevet en eftertragtet ressource:

”Den stigende efterspørgsel betyder, at både kartoffelmelsfabrikkerne i Karup og Brande står over for at skulle udvide. Det betyder, at vi har et overordnet behov for at få flere kartoffelavlere tilknyttet”, fortæller Jørgen Bæk, der er direktør i Andels-Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland. 

”Overordnet set så ser vi nogle muligheder for den gode planteavler i at tjene penge, og kartoffelavl er økonomisk set et godt alternativ til vårbyg, hvede og raps. Sammenlignet med de afgrøder er bruttoomsætningen per hektar væsentlig større i kartofler. Det er det potentielle dækningsbidrag derfor også, og vi oplever en stigende interesse fra landmænd, der vil høre mere om kartoffelavl”, fortæller Jakob Ulstrup, der er planteavlskonsulent i LMO.

Muligheder i kartoffelavl

Idet fabrikkerne i Karup og Brande mangler stivelseskartofler, er der derfor mulighed for at blive avler – hvilket der er gode indtjeningsmuligheder i. At blive avler stiller også krav til ens ejendom, der skal være egnet til kartoffeldyrkning. Arrondering, jordtyper og vandingsmulighed er blandt de ting, man bør tage med i sine overvejelser, før man tager springet ud i kartoffelavl. Og så skal man vide, at kartofler er en tidskrævende afgrøde: 

”Der er et stort tidsforbrug forbundet med at dyrke kartofler, men det er også en rigtig spændende afgrøde at dyrke. Hvis man er omhyggelig og får passet sine ting og går til opgaven med omhu, så er der også mulighed for en rigtig stor økonomisk gevinst”, lyder det fra planteavlskonsulenten.

Informationsmøder på fabrikkerne

For at oplyse om mulighederne holder LMO i december to informationsmøder for kunder, der kunne være interesserede i at blive kartoffelavlere. Det ene møde finder sted på kartoffelmelsfabrikken i Brande den 13. december, og det andet møde afholdes på fabrikken i Karup den 20. december.

”Der kommer til at være forskellige oplæg, hvor vi både informerer om økonomien i dyrkning, og hvordan man kommer i gang med at dyrke stivelseskartofler. Derudover kommer vi også ind på, hvordan man bliver medejer af de her fabrikker, og hvad det kræver både praktisk og økonomisk”, siger Jakob Ulstrup.

Hjælp til opstarten

Informationsmøderne er for landmænd, der har lyst til at prøve noget nyt og spændende, hvor der samtidig er mulighed for at tjene penge. LMOs rådgivere giver til informationsmøderne et indblik i, hvilke muligheder og krav der er for at blive avler og står klar til at hjælpe med opstartsfasen.

”Det vi kan hjælpe nye avlere med er at få lavet nogle budgetter over økonomien i dyrkningen. Det er helt centralt, fordi pengebindingen i kartofler er stor. Derudover kan vi selvfølgelig også hjælpe med at lave nogle solide sprøjteplaner og dyrkningsplaner for kartoflerne, og vi kan rådgive omkring sædskifte og alle de ting, der har med selve planteavlen at gøre. Kort sagt, så tilbyder vi tværfaglig afdækning af, om kartoffelavl er noget for den enkelte landmand”, oplyser Jakob Ulstrup.

LMO Kartoffelteam

LMO har oprettet et kartoffelteam, der kan hjælpe interesserede kunder i gang med at blive avlere af stivelseskartofler. Kartoffelteamet er sammensat, så rådgiverne kan hjælpe med planteavlsdelen såvel som den økonomiske del, der er forbundet med at dyrke kartofler.

LMO Kartoffelteam er:

Jakob Ulstrup, planteavlskonsulent, tovholder for kartofler              21 47 75 53   jau@lmo.dk

Peter Ditlevsen, planteavlskonsulent                                                  23 37 94 76   ped@lmo.dk

Kaj Kristensen, driftsøkonom                                                              29 63 01 61   kak@lmo.dk

Læs mere og se programmet for informationsmøderne her: 

Informationsmøde i Brande 

Informationsmøde i Karup

Tilmelding skal ske til Jakob Ulstrup senest:

Brande: Mandag 11. december

Karup: Mandag 18. december

Seneste nyheder

Top