United Kingdom Holland

Undervisning kan være en gensidig fordel

Undervisning kan være en gensidig fordel

02-10-2017

Hos LMO lægges der vægt på at have en god kontakt til forskellige uddannelsesinstitutioner, da det kan være positivt for de studerende såvel som for LMOs egne konsulenter.

Uddannelse spiller en væsentlig rolle for LMO, når det handler om at ruste kommende medarbejdere til fremtidens landbrug. Derfor samarbejder LMO med uddannelsesinstitutioner om undervisning inden for forskellige områder i landbruget, fortæller LMOs svinekonsulent, Niels Hegelund:

”Det er vigtigt for os at fokusere på de studerende, da det kan være kommende kollegaer eller kunder og der vil vi gerne, at de kan huske LMO – forhåbentlig positivt. Så på den måde kan det have stor interesse for os”, siger Niels Hegelund.

Jordbrugsteknologer og agraøkonomer

Niels Hegelund skal i en periode undervise jordbrugsteknologer på Erhvervsakademiet Århus og agrarøkonomer på Vejlby landbrugsskole i produktionsplanlægning og budgettering i svineproduktion.

Niels Hegelund har tidligere været underviser og har derfor en tilknytning til uddannelsesstedet. Til dagligt laver han tekniske budgetter, og har det som han selv siger ’på rygraden’. Han glæder sig dog til at blive udfordret af de studerende:

”De kan stille alle mulige sjove spørgsmål – og det er kun sundt, at skulle forsvare dét man laver og svare på, hvorfor gør man det på den måde, hvad formålet er med at gøre det sådan, og hvordan man kommer frem til det. Man skal ind i nogle kroge, som man måske ikke altid kommer ind i, og det er vældig godt”, siger han.

En underviser tættere på virkeligheden

Niels Hegelund understreger, at det ikke kun er som konsulent, det kan være en fordel at undervise studerende og blive udfordret i ens arbejde og måder at tænke på. Det kan også være gavnligt for de studerende med en ekstern underviser, som kan bidrage med andre synsvinkler og konkrete eksempler fra hverdagen, vurderer han:

”Jeg håber på, at jeg kan gøre det mere nærværende i og med, at det er en del af mit daglige arbejde. Jeg er i virkeligheden, kan man sige. Jeg har selv oplevet tingene, og det er ikke tænkte eksempler. Det tror jeg, er en fordel”, fortæller Niels Hegelund.

LMO konsulentens undervisningstimer vil bære præg af at være mindre teoretisk og mere praktisk. Han vil tage udgangspunkt i samarbejdet med landmanden og på, hvad man skal gøre, for at det fungerer bedst for netop ham.

”De studerende får på den måde indblik i, hvordan budgettering forgår i praksis, og jeg kan derfor være et godt og spændende alternativ til den almindelige undervisning”, siger Niels Hegelund.

Væsentlige budskaber

Med rødder i virkeligheden vil Niels Hegelund have et fokus, der er centreret omkring, hvad der fungerer i praksis. Et af budskaberne til de studerende vil være at se på helheden og ikke grave sig for meget ned i decimaler:

”Man skal passe på, at man ikke hæfter sig for meget ved småting, som ikke har nogen betydning for den store sammenhæng.  Det handler om at se på det resultat, man er kommet frem til og se på, hvordan det kan bruges i praksis – om det ser sandsynligt ud og hvad det betyder for landmanden”, slutter LMO konsulenten.

For yderligere information, kontakt venligst:

Niels Hegelund
Telefon: 40450675
Email: nih@lmo.dk

Seneste nyheder

Top