United Kingdom Holland

Fokus på gyllebeholdere

24-06-2015

Reglerne for flydelag på gyllebeholdere er omfattet af krydsoverensstemmelse, og det kan medføre træk i støtten, hvis du ikke overholder reglerne

 

Reglerne om flydelag er omfattet af krydsoverensstemmelse, og Miljøstyrelsen har med ændringer i husdyrgødningsbekendtgørelsen skærpet praksis for fast overdækning af gyllebeholdere.

- Kommunerne skal påbyde, at der etableres fast overdækning, hvis der ved to tilsyn indenfor tre år konstateres mangelfuld overdækning. Det kan blive en dyr fornøjelse, så for mange vil det være en god idé at få styr på flydelaget i tide, siger miljøkonsulent Annette Pihl Pedersen.

LMO oplever, at flere og flere kommuner har fokus på overdækning af gyllebeholdere ved tilsyn på landbrugsejendomme med husdyr.

- Det er selvfølgelig vigtigt at have styr på de gældende regler, for man skal være opmærksom på, at det medfører træk i støtten, hvis det ved indberetninger konstateres, at flydelaget ikke er tilstrækkeligt, siger Annette Pihl Pedersen.

 

Rådgivning om flydelag

Kontakt Annette Pihl Pedersen på telefon 7658 7542 hvis du har brug for rådgivning omkring flydelag på gyllebeholdere.

 

 

Flydelag på gyllebeholderen

 

Gyllebeholdere uden fast overdækning skal have et tæt flydelag i form af en flydedug, teltoverdækning eller lignende. Overdækningen kan være et naturligt flydelag. Et naturligt flydelag skal være tæt, sammenhængende og have en skorpet, tør overflade (i tørvejr). Det skal desuden være stabilt i forbindelse med blæst og kraftig nedbør. Flydelaget skal være intakt senest syv dage efter, at der er konstateret et mangelfuldt flydelag (fristen er 14 dage, hvis beholderen er blevet tømt helt).

 

Flydelag kan etableres ved en af følgende metoder:

• 10-20 kg snittet halm af korn eller frøgræs pr. m² overflade i gyllebeholderen. På beholdere større end 2.500 m³, og hvor der ikke tilføres halmstrøelse med gyllen, anbefales det at anvende op mod 20 kg halm pr. m².

• 0,2-0,4 m³ fast gødning eller dybstrøelse pr. m² overflade i gyllebeholderen. På beholdere større end 2.500 m³, og hvor der ikke tilføres halmstrøelse med gyllen, anbefales det at anvende op mod 0,4 m³ fast gødning eller dybstrøelse pr. m². Når halm eller fast gødning/ dybstrøelse tilsættes, bør der samtidig foretages en omrøring i beholderen for at blande halm/gødning med gyllen.

• For at stabilisere flydelaget, kan der udstrøs 30-40 kg korn pr. 1.000 m² flydelag. Kornet bør strøs på beholderen i starten af august.

• Som alternativ til et naturligt flydelag kan overdækningen etableres med 10-12 cm letklinker (Leca), som enten blæses direkte ud på overfladen eller fyldes i en såkaldt netpose. Hvis man vælger at blæse letklinkerne direkte ud på overfladen, skal man sikre sig, at der anvendes letklinker med en stor diameter for at undgå tilstopning af pumper m.m.

 

Kilde: Biolog Hanne Lise Koed, Natur og Miljø i Silkeborg Kommune.

 

Seneste artikler

Top