United Kingdom Holland

Ny mulighed for at fylde staldene op

19-06-2015

Ved årsskiftet var det slut med at benytte anmeldeordningen til Emissionsorienteret produktionstilpasning, også kaldet ”Fulde stalde” for husdyrbrug, der ikke havde en miljøgodkendelse givet efter 2007.

Nu er der lavet en ny anmeldeordning, som igen giver mulighed for at udnytte den staldkapacitet, der er blevet ledig i takt med øget effektivitet i slagtesvinestaldene.

Grundlæggende giver ordningen mulighed for at fastholde det antal dyreenheder, der er registreret som lovlig produktion på ejendomme og dermed få flere dyr igennem staldene. Ved fuld udnyttelse kan der produceres cirka 986 kg. kg. gris (levende vægt) mere pr. dyreenhed fra 2008/2009.

Det betyder, at der kan hentes omkring  100.000 kroner, når der er 100 DE i smågrise eller slagtesvin beregnet efter dyreenhedsberegningen fra før  1. august 2009.

Hvis du allerede har benyttet anmeldeordningen for fulde stalde, så er der stadig noget at hente, da der kan produceres tre slagtesvin mere pr. DE med den nye anmeldeordning. Dette svarer til en merindtjening på cirka 45.000 kroner for 100 DE.

Som altid ved anmeldeordninger er der en del forudsætninger for at bruge ordningen. Det drejer sig om natur, fosfor, lugt og kvælstof til overfladevand. Det hele afhænger af bedriftens placering. Lad os hjælpe dig med at kigge på det.

 

Af konsulent Annette Pihl Pedersen
telefon 7658 7542 – app@lmo.dk og
afdelingschef GREEN Maria Katja Jensen

telefon 7658 7548 – mkj@lmo.dk

Seneste artikler

Top