United Kingdom Holland
Henning Hansen
Chefrådgiver/Reg. revisor

Henning Hansen
Mobil: 3035 3844
Email: heh@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes
Download Produktark

Forbered dit generationsskifte grundigt med LMO

 

Når det er tid til ejerskifte og overdragelse af virksonheden til næste generation - hvad enten det er indenfor eller udenfor familien - er der en række ting, der skal være på plads. Det kan godt betale sig at forberede generationsskiftet i god tid.

 

LMO hjælper med at klargøre virksomhed og økonomi til generationsskiftet

Virksomheden og dens økonomi skal gøres klar til generationsskiftet og i den forbindelse er der en række forhold, der må afklares:

 • Hvordan kan virksomheden tilpasses, så den er mest salgsbar for højeste pris?
 • Hvordan kan økonomien og skatten optimeres?
 • Har køber mulighed for at overtage skatten, når virksomheden overdrages til børn eller nær medarbejder?
 • Hvordan sikres det, at der står en enig familie bag salget?
 • Hvilke muligheder for indkomsterhvervelse er der for sælger efter virksomhedsafståelsen?

Disse og mange flere forhold er afgørende for, at generationsskiftet lykkes bedst muligt til alles tilfredshed.

 

LMO tilbyder rådgivning under hele processen ved generationsskiftet

Vi tilbyder rådgivning under hele processen ved generationsskiftet. Med den rette rådgivning i rette tid kan virksomhedens værdi forsøges. Hvis du overvejer generationsskifte inden for tre-fem år er det en fordel at kontakte os allerede nu. Enkelte forhold kræver endda planlægning mindst 10 år før salg. Vores rådgivning om generationsskifte omfatter bl.a.:

 • Økonomiske og skattemæssige beregninger ved forskellige former for ejerskifter
 • Beslutning om ejerform og succession
 • Udfærdigelse af skøder og kontrakter
 • Kontakt til myndigheder, kredit- og pengeinstitut
 • Overvejelser om omdannelse af personlig ejet virksomhed til selskab
 • Juridiske forhold om testamente, ægtepagt og landbrugsloven
 • Inddragelse af købers ønsker
 • Efterløn, pensioner og andre ordninger efter salget
 • Udfordringer ved samarbejdet mellem generationerne

Vi er eksperter i generationsskifte. Mange års erfaring sikrer, at du får den bedste rådgivning under hele forløbet.

 

Læs om 5+ opfølgning på 5 dage

 

Top