United Kingdom Holland
Børge Olesen Nielsen
Planteavlskonsulent

Børge Olesen Nielsen
Mobil: 2032 8265
Email: bon@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Grundvandsbeskyttelse  -  Indsatsplaner

Kortlægning af grundvandet

Naturstyrelsen under Miljøministeriet står for at kortlægge grundvandet i Danmark. Kortlægningen for hele landet skal være afsluttet i 2015. 

Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand

Efterhånden som  Miljøstyrelsen kortlægger  grundvandsressourcen i landets kommuner, går kommunerne i gang med at udarbejde en plan for, om der er behov for at beskytte grundvandet mod forurening. Kommunerne tager også stilling til hvordan en evt. beskyttelse skal ske i praksis.  Der er allerede mange kommuner der er fuld gang.

Planerne kan få konsekvenser for lodsejerne i området, i form at krav om reduceret kvælstofudledning eller ophør med brug af Plantebeskyttelsesmidler/sprøjtegifte. Kommunen/vandværket vil i disse tilfælde søge at indgå en frivillig aftale mod kompensation. Hvis dette ikke lykkedes indenfor en given frist kan Kommunen/ vandværket gennemføre kravene på ekspropriationslignende vilkår mod fuld erstatning. For husdyrbrug kan indsatsplanerne også få konsekvenser i forhold til miljøgodkendelse af husdyrbrug, da kommunen erstatningsfrit kan stille vilkår til udvaskningen af kvælstof i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Kontakt LMO

Ønsker du rådgivning indenfor følgende områder:

  • Rådgivning om indsatsplaner og processen.
  • Rådgivning om din mulighed for at blive hørt i processen.
  • Hjælp til udarbejdelse af høringssvar

Er du velkommen til at kontakte: Børge Olsen Nielsen på: 7658 7470

 

Ønsker du rådgivning om og hjælp til erstatningsopgørelsen er du velkommen til at kontakte: Ejvind Jørgensen på: 8728 2410

Ønsker du rådgivning om evt. skattefrihed af erstatning er du velkommen til at kontakte: Chefrådgiver Skat Sonja Sørensen på mobil: 3050 1295

 

Henvendelser af mere politisk karakter skal rettes til din landboforening eller søg rådgivning hos rådgiver Natur & Vand Maria Pilgaard på mobil: 2221 0217

Top