United Kingdom Holland
Jeg vil gerne kontaktes

Skal du modtage husdyrgødning? 

 

Når du indgår aftale om at modtage husdyrgødning fra en ejendom, der er miljøgodkendt, og et eller flere af dine arealer ligger i såkaldte ”ikke-robuste” områder, skal du søge kommunen om en arealgodkendelse. LMO hjælper dig igennem ansøgningsprocessen.

 

Hvad er ”ikke-robuste-arealer”?

”Ikke-robuste” arealer er for eksempel arealer, der ligger i:

  • Nitratområder
  • Nitratfølsomme indvindingsområder (grundvand)
  • Fosforfølsomme områder

 

Få hjælp til ansøgning om arealgodkendelse

Få assistance hos LMO til vurdering af, om der skal søges om arealgodkendelse og til selve ansøgningen. Vi skal bruge følgende oplysninger for at udforme ansøgningen:

  • Markkort med alle arealer der drives under dit CVR-nr.
  • Import af husdyrgødning før (seneste fem år) og efter ændringen
  • Hvilket sædskifte du anvender
  • Jordbundstype (JB-nr)
  • Oplysninger om bl.a. dræningsforhold og fosfortal

 

Skal ændringer i landbrugsbedriftens areal anmeldes?

Ændringer i ejede og forpagte arealer skal som udgangspunkt anmeldes til kommunen senest d.1. august for den kommende planperiode. Kontakt LMO's miljøafdelingen for nærmere information.

 

Læs om miljøgodkendelse af husdyrproduktion

 

Nyheder
Top