United Kingdom Holland
Jeg vil gerne kontaktes

Læs mere om miljø & natur

Artikler

Om kriserådgivning Krisehjælpen eksisterer stadig, og alle har mulighed for at ringe på hotlinen mellem klokken 9 og 12 på hverdage. Nummeret er 7020 0442. Hotlinen er g ...

24-08-2015

God dialog giver hurtig miljøgodkendelse I Viborg Kommune sker tre ud af fire miljøgodkendelsessager i samarbejde med LMO. Sagsbehandlingen opleves som smidig, og ifølge kommunen skyldes det ...

24-06-2015

For mange dyr i stalden kan koste dyrt Det er vigtig at have styr på, hvor meget du må producere i stalden. Selv mindre overskridelser af det tilladte dyrehold kan gå hen og blive en dyr sa ...

24-06-2015

Genvej til flere køer uden ny miljøgodkendelse Mange mælkeproducenter overvejer i disse måneder, hvordan produktionen skal se ud efter 1.april i år, hvor den ikke længere er reguleret af mælkekvote ...

24-06-2015

Fokus på gyllebeholdere Reglerne for flydelag på gyllebeholdere er omfattet af krydsoverensstemmelse, og det kan medføre træk i støtten, hvis du ikke overholder reglerne   ...

24-06-2015

Er du klar til at gå i dialog med kommunen? Det handler om vandløbsregulativer, som mange kommuner nu er ved at revidere. Forvent et snarligt besøg i dit vandløb – det er kommunen, som vil op ...

24-06-2015

Elefantgræs: Lovende ny afgrøde Der er gode muligheder i at dyrke elefantgræs til stråtage til gavn for miljø, vildt, kvalitetstage og for landmandens bundlinje   Elefantgræs t ...

24-06-2015

Ny mulighed for at fylde staldene op Ved årsskiftet var det slut med at benytte anmeldeordningen til Emissionsorienteret produktionstilpasning, også kaldet ”Fulde stalde” for husdyrbrug, ...

19-06-2015

Tilskud til hegning og rydning 2015 I 2015 vil der være mulighed for at søge tilskud til at gøre arealer klar til afgræsning gennem to forskellige puljer: • Der ydes 100 procent tilsk ...

19-06-2015

Få landbruget til at blomstre   Har du lyst til mere variation i landskabet til glæde for dyr og mennesker i dit nærområde? Så har LMO et tilbud, hvor vi sår blomster i kanten a ...

19-06-2015

Flere og flere rådyr bliver ofre ved græsslæt Kan moderne teknik forhindre det meningsløse tab? En gruppe forskere og udviklere fra Institut for Ingeniør videnskab samt Institut for AgroØkologi ve ...

18-06-2015

Hvordan håndterer du det kommunale miljøtilsyn? Af miljøkonsulent Susanne Østerby, telefon 8728 2408 – suo@lmo.dk   Selv om al kontrol med KO-reglerne fra 2015 samles hos NaturErhvervstyrelsen ...

01-09-2014

Få styr på din vildtpleje Af miljø- og vildtplejekonsulent Hanne Juncher Fris, telefon 8728 2528 – hjk@lmo.dk   Kristian Balle har siden opstarten været med i en af LMO’s ...

01-09-2014

Øg sikkerheden – få styr på din beredskabsplan Som alle andre virksomheder bør også landmænd investere i sikkerhed – som minimum i form af en beredskabsplan, så skader minimeres og optimalt helt un ...

30-05-2014

Mere kvalitet i siloen Det er mange penge, det drejer sig om, når der skal købes foder ind til et års produktion af grise. Op mod fem millioner kroner lyder udgiften på hos ...

30-05-2014

Færre græssende kvæg i naturen Af kvægbrugskonsulent Lars Westerberg og Miljøkonsulent Anne Kirkegaard   Generelt bliver der færre græssende malkekøer i Nordeuropa, og bortset ...

30-05-2014

Nørreådalen BioM-amba Leverandørselskabet er en kommerciel forretning, som står på skuldrene af BioM-projektet, hvis formål har været at finde nye midler og metoder til at ...

01-01-2013

Top