United Kingdom Holland
Jeg vil gerne kontaktes

Læs mere om miljø & natur

Artikler

Om kriserådgivning Krisehjælpen eksisterer stadig, og alle har mulighed for at ringe på hotlinen mellem klokken 9 og 12 på hverdage. Nummeret er 7020 0442. Hotlinen er g ...

24-08-2015

God dialog giver hurtig miljøgodkendelse I Viborg Kommune sker tre ud af fire miljøgodkendelsessager i samarbejde med LMO. Sagsbehandlingen opleves som smidig, og ifølge kommunen skyldes det ...

24-06-2015

For mange dyr i stalden kan koste dyrt Det er vigtig at have styr på, hvor meget du må producere i stalden. Selv mindre overskridelser af det tilladte dyrehold kan gå hen og blive en dyr sa ...

24-06-2015

Genvej til flere køer uden ny miljøgodkendelse Mange mælkeproducenter overvejer i disse måneder, hvordan produktionen skal se ud efter 1.april i år, hvor den ikke længere er reguleret af mælkekvote ...

24-06-2015

Fokus på gyllebeholdere Reglerne for flydelag på gyllebeholdere er omfattet af krydsoverensstemmelse, og det kan medføre træk i støtten, hvis du ikke overholder reglerne   ...

24-06-2015

Er du klar til at gå i dialog med kommunen? Det handler om vandløbsregulativer, som mange kommuner nu er ved at revidere. Forvent et snarligt besøg i dit vandløb – det er kommunen, som vil op ...

24-06-2015

Elefantgræs: Lovende ny afgrøde Der er gode muligheder i at dyrke elefantgræs til stråtage til gavn for miljø, vildt, kvalitetstage og for landmandens bundlinje   Elefantgræs t ...

24-06-2015

Ny mulighed for at fylde staldene op Ved årsskiftet var det slut med at benytte anmeldeordningen til Emissionsorienteret produktionstilpasning, også kaldet ”Fulde stalde” for husdyrbrug, ...

19-06-2015

Tilskud til hegning og rydning 2015 I 2015 vil der være mulighed for at søge tilskud til at gøre arealer klar til afgræsning gennem to forskellige puljer: • Der ydes 100 procent tilsk ...

19-06-2015

Få landbruget til at blomstre   Har du lyst til mere variation i landskabet til glæde for dyr og mennesker i dit nærområde? Så har LMO et tilbud, hvor vi sår blomster i kanten a ...

19-06-2015

Flere og flere rådyr bliver ofre ved græsslæt Kan moderne teknik forhindre det meningsløse tab? En gruppe forskere og udviklere fra Institut for Ingeniør videnskab samt Institut for AgroØkologi ve ...

18-06-2015

Hvordan håndterer du det kommunale miljøtilsyn? Af miljøkonsulent Susanne Østerby, telefon 8728 2408 – suo@lmo.dk   Selv om al kontrol med KO-reglerne fra 2015 samles hos NaturErhvervstyrelsen ...

01-09-2014

Få styr på din vildtpleje Af miljø- og vildtplejekonsulent Hanne Juncher Fris, telefon 8728 2528 – hjk@lmo.dk   Kristian Balle har siden opstarten været med i en af LMO’s ...

01-09-2014

Øg sikkerheden – få styr på din beredskabsplan Som alle andre virksomheder bør også landmænd investere i sikkerhed – som minimum i form af en beredskabsplan, så skader minimeres og optimalt helt un ...

30-05-2014

Mere kvalitet i siloen Det er mange penge, det drejer sig om, når der skal købes foder ind til et års produktion af grise. Op mod fem millioner kroner lyder udgiften på hos ...

30-05-2014

Færre græssende kvæg i naturen Af kvægbrugskonsulent Lars Westerberg og Miljøkonsulent Anne Kirkegaard   Generelt bliver der færre græssende malkekøer i Nordeuropa, og bortset ...

30-05-2014

Nørreådalen BioM-amba Leverandørselskabet er en kommerciel forretning, som står på skuldrene af BioM-projektet, hvis formål har været at finde nye midler og metoder til at ...

01-01-2013

Nyheder

Har du styr på din udsæd?

Har du styr på din udsæd?

29-06-2017

Sæsonen for bestilling af udsæd er i fuld gang, og det stiller landmændene overfor store overvejelser, når det gælder om at få en god kernestørrelse og en vare, som er fri for ukrudt og fremmede arter.

Mange landmænd står lige nu overfor at skulle bestille udsæd, og så melder spørgsmålene sig: hvilken kvalitet er den bedste? Og skal man bruge sin egen udsæd? Det kræver nøje overvejelser fra landmændenes side, fordi forholdene på de enkelte bedrifter er forskellige, fortæller Kasper Holm Kristensen, der er planteavlskonsulent i LMO:

”Udfordringerne er blandt andet at få en god kernestørrelse og en vare, som er fri for ukrudt og fremmede arter. I skrivende stund ser det ud til, at vi får en god høst med store kerner, men skulle der alligevel være partier med en TKV på under 45 i hvede, så mener jeg, der er grund til at bemærke det”, siger han.

Udsædens renhed

Generelt er udsæden af en god kvalitet i Danmark, men hvert år ses der eksempler på marker med ny forekomst af græsukrudt, som er kommet ind med udsæden, fortæller planteavlskonsulenten:

”De værste eksempler ses fra egen udsæd, hvor oprensningen har været for dårlig. Udsæden fordeles rundt på alle markerne og fra aldrig at have set flyvehavre eller ital. rajgræs og andet, er det nu blevet spredt rundt på hele bedriften. Det er en rigtig ærgerlig situation at sætte sig selv i”, siger Kasper Holm Kristensen.

Ifølge planteavlskonsulenten skal arealer, som bruges til udsæd, være fri for græsser og andre uønskede arter. Græsserne har en vis evne til at ”hænge fast” og komme med ud i færdigvaren:

”Ved brug af egen udsæd skal arealet gennemgås meget grundigt for græsser, hvorefter et areal uden græs midt i marken udvælges og høstes først og for sig. Husk der også kan sidde frø i mejetærskeren, så den skal være renset inden.  Anden kornart er uønsket mest af kosmetiske grunde, men hvede i vinterbyg vil også hæve vandprocenten betydeligt og dermed koste på tørring”, understreger han.

Kernestørrelse

Ifølge LMO Planteavl har kernens størrelse har betydning for udbytte.  I en forsøgsserie som LMO Planteavl har deltaget i fra 2008 og 2007 er et parti hvede sorteret op i følgende 4 størrelser: under 2,2 mm, 2,2-2,5 mm, 2,5-2,8 mm, over 2,8 mm og usorteret. 

”Resultatet viser en signifikant forskel på op til 10 hkg mellem den mindste og største sortering. Ses der bort fra den mindste sortering, så er der lige knap en signifikant forskel, men der er en tendens til et merudbytte på ca. 3 hkg ved den bedste sortering”, siger Kasper Holm Kristensen.

Grovvaren sorterer på 2,3 mm, så risikoen for store udbyttetab er undgået. Men for dem som selv renser op er anbefalingen at lave den bedst mulige sortering, så kun de største kerner bruges. Der er tre firmaer i landet, som renser udsæd, og de kører med en sold på 2,5 til 2,75 mm.

Brug af egen udsæd

LMO Planteavl opfordrer til at man altid får lavet en analyse af dét parti, som ønskes anvendt, så der er en sikkerhed for, at det er egnet til udsæd:

En anden ting er prisen for udsæden hos grovvaren i forhold til det bøvl, det kan medføre at fremstille den selv. Udover arbejdsløn vil prisen for egen udsæd bestå af prisen på kornet ved salg (110,-/hkg), forædlerafgift (40,-/hkg), bejdsebehovsanalyse af partiet, rensning og evt. bejdsning (80,-/hkg). Prisen bliver hermed ca. 230,-/hkg + arbejdsløn:

”Hertil kommer, at du skal kunne opbevare partiet særskilt, og det skal være nedtørret til en fornuftig vandprocent, så det kan holde sig til udsåning. I den sidste ende kan prisen for egen udsæd nemt nærme sig 250,-/hkg”, siger Kasper Holm Kristensen.

Ifølge planteavlskonsulenten kan man bruge storsække til opbevaring, som også skal indregnes i den endelige pris. Samtidig skal man huske at betale forædlerafgiften, da den er selve forudsætningen for udviklingsarbejdet af nye sorter med højere udbytter, god resistens osv.

Ifølge lovgivningen må der kun anvendes udsæd fra egen bedrift, og det må ikke have været forbi naboen til oprensning og bejdsning.

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Kasper Holm Kristensen
Telefon: 3057 0934
Email: khk@lmo.dk
Top