United Kingdom Holland
Jeg vil gerne kontaktes

Tilskud til naturpleje

5- årige tilsagn

Der kan opnås tilskud til at afgræsse arealer under forskellige arealtilskudsordninger.

  I Natura 2000 ormåder Uden for Natura 2000 områder
Med HNV score over 5
Grundbeløb (hvis kravene hertil kan opfyldes) 1890 1890
5 årig plejegræsordning med afgræsning 1650 1650
Uden grundbeløb (hvor kravene ikke kan opfyldes)
5 årig plejegræsordning med afgræsning
2600 2600

Betingelserne for at få tilsagn er at arealet ligger i et Natura 2000 område og i øvrigt opfylder betingelserne for at få udbetalt støtte. 

Hvis arealet ikke ligger i et Natura 2000 område, skal HNV scoren være over 5, dvs. at arealet skal have en Høj Natur Værdi.  Arealets HNV kan findes på www.arealinfo.dk under Naturdata ved at sætte x i HNV. Der skal zoomes langt ind på arealet før HNV-laget aktiveres. 

 

Projekt-tilsagn

Der er også mulighed for at få tilskud til at klargøre et areal til afgræsning, hvis arealet ligger i et Natura 2000 område. Her ydes 100 % tilskud til at sætte hegn, indkøbe strømkilde, vandforsyning, fangfold mv. 

 

Tilskud kan ses på: 

På NaturErhvervstyrelsen hjemmeside kan alle typer af tilskud ses, herunder også ansøgningsbetingelser og datoer. Se NaturErhvervstyrelsen tilskudsguide her.

 

Top