United Kingdom Holland
Jeg vil gerne kontaktes

ERFA-gruppe for kvægfolk

 

LMO tilbyder fire effektive møder med inspiration og erfaringsudveksling med det mål, at du ved at fokusere på ledelse får bedre tid til ledelse.

Hvert møde vil bestå af inspiration og oplæg til debat, efterfulgt af erfaringsudveksling mellem deltagerne og hvert møde rundes af med, at du beslutter, hvilken forandring eller handling du vil forpligte dig til at gennemføre inden næste møde. Og det vil gruppen fastholde dig på, så du på næste møde fortæller, hvordan det er gået.

 

Hvad er erfagruppemøder for mælkeproducenter?

 • Deltagerne er 6 - 8 mælkeproducenter med mindst 2 – 3 medarbejdere, som vil prioritere ledelsesopgaven og blive bedre til at udføre den.
 • Tid og sted: Som udgangspunkt holdes møderne kl. 10 – 14 på LMO i Viborg. Det er fire møder, som vil ligge i perioden november 2014 – juni 2015
 • Pris: 4.000 kr. for hele forløbet
 • Tid og sted kan tilpasses deltagerne ønsker, og deltagerne bestemmer, hvad der skal diskuteres.

 

Mulige emner i erfagrupper for mælkeproducenter 

 • Skab engagement gennem involvering af medarbejderne
 • Motivation af udenlandske medarbejdere
 • Kommunikation
 • Organisering og arbejdsplanlægning
 • Overblik og prioritering af egen tid
 • Tavlemøder - mere end planlægningen af næste uge
 • Målstyring: Sæt mål, hold fast i kursen og hold fest, når du når i havn
 • Håndtering af konflikter

 

Læs om kvæg-erfagruppen sæt pris på dit grovfoder

 

Top