United Kingdom Holland
Christina Bergstrøm Nielsen
Kvægbrugskonsulent

Christina Bergstrøm Nielsen
Mobil: 2146 8614
Email: cbn@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Kvægbrug - også i fremtiden

Har du engagement og ambitioner om også at være i mælkekvægsbranchen om 5 år, så tilbyder LMO nu  en ny speciel landsdækkende Netværksgruppe.

Gruppen er til dig, som ud over at have ansvaret for den daglige drift også har ansvar for den videre strategi på ejendommen.

Rammerne for Netværket er udviklet på baggrund af en opfordring fra en landmand, der søgte en engageret landsdækkende Netværksgruppe, som gerne måtte tænke i nye baner. 

Optagelse i Netværket

En af de parametre hvor Netværk2015+ skiller sig ud er, at det ikke nødvendigvis "kun" kræver en tilmelding, for at man kan være med i gruppen.

For at sikre, at det er dem, der vil og har lysten og som passer ind i gruppen, der får plads, vil der være en optagelsessamtale før opstart. Her vil der bl.a. vil blive udarbejdet en DISC profil. Der er plads til otte personer i gruppen.

Netværk 2015+ er tænkt som forløb på fire et halvt år. Det gennemføres med både eksterne og interne rådgivere/konsulenter. Første år vil der være tre møder, hvorefter det bliver to gange om året.

Det kræver nye rammer at tænke i nye baner

Derfor skal man ikke vente flere måneder eller år på at komme rundt og besøge alle deltagere i gruppen. Her gør vi det på to dage på en fælles tur! Det giver optimal baggrund for det videre arbejde i gruppen, da alle har kendskab til hinandens bedrifter og derfor har mulighed for at bidrage med mere kontruktive løsninger, forbedringer eller muligheder. På turen, som vi kalder for speed-tour, vil der være indlagt en overnatning et passende sted, samt et aftenarrangement af faglig karakter.

Gruppen vil bl.a. også gøre brug af LinkedIn, hvor der vil blive oprettet en lukket gruppe til Netværksgruppen. Den vil fungere som bindeled deltagerne imellem. Derved har du altid din Netværk2015+ lige ved hånden, når der er brug for det.

Hvad får DU ud af at være med

At komme ud og se hvordan andre tackler udfordringerne, samt at få nye øjne på bedriften er i sig selv værdiskabende.

Ud over dette får du:

  • Bliv klædt på til at kunne tackle taktiske og strategiske udfordringer
  • Se mulighederne for din egen bedrift, også selvom regler og lovkrav godt kan have en dæmpende effekt
  • Udarbejd en virksomhedsstrategi - og hav opbakning til at følge den
  • Sparring fra andre i samme branche, som ikke er din nabo
  • En optimal platform at drive virksomhed ud fra
  • Forbedret egne personlige kompetencer
  • Få fastsat mål og værdier - hvad betyder mest for dig og din bedrift?
  • Motivation til at opretholde "dampen" i hverdagen
  • Forbedre virksomhedens økonomi og overlevelsesevne

Christina Bergstrøm Nielsen vil være tovholder på gruppen.

Du er velkommen til enten at ringe til Christina for yderligere oplysninger, eller for tilmeldning til optagelsessamtale.

 

 

Top