United Kingdom Holland
Lars-Ejler Hansen
Afdelingschef Planteavl

Lars-Ejler Hansen
Mobil: 2362 0185
Email: lha@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes
Download Produktark

Få dit landbrug til at blomstre

Har du lyst til mere variation i landskabet til glæde for dyr og mennesker i dit nærområde? LMO har et tilbud, hvor vi udsår blomster i kanten af én af dine marker. De sidste par år har LMO etableret en lignende blanding hos forsøgsværter for Optitill og Optiplant-projekterne.Landmænd, naboer og forbipasserende nyder det imponerende farveorgie af forskellige sommerblomster.

LMO udsår blomster i kanten af én af dine marker.

Du ringer og bestiller såning i en udvalgt mark. Vi kommer med såudstyr og blomsterfrø og tilsår det ønskede areal. Ønsker du solsikker? Hvis JA skal du overveje om det er mod vej eller mark. 

Frøene kan sås fra starten af maj, og det kræver at du har et ”bælte” på 2 ½ meter der er fri for afgrøde/ukrudt, når blomsterne skal sås. Det bedste resultat ses, hvor der er lavet en god jordbearbejdning inden LMO kommer.   

Arealet er støtteberettiget. Der kræves ikke ændringer i din EU ansøgning. 

Vi udsår ca. 15 kg/ha. Blomsterplanterne kan ikke tåle ukrudtsmidler, så sprøjtebommen skal kunne lukkes af eller ukrudtssprøjtninger skal være udført inden planterne spirer frem. Pas på hvis du har brugt jordmidler som f.eks. DFF og Mustang Forte. Såning af de første 100 meter koster 1450 kr. inkl. udsæd. De flg. 100 meter koster 1000 kr. pr. 100 meter. Ved længere strækninger kan der udarbejdes et tilbud. Hvis LMO forinden skal nedvisne arealet, er prisen det dobbelte. 

LMO anbefaler at blomstmarken laves et andet sted end sidste år. 

 

For bestilling kontakt:

Sekretær Lisbet Olesen på telefon 7658 7461 eller email: lio@lmo.dk

Sekretær Berit Lander Kolind på telefon 8728 2647 eller email: blk@lmo.dk

Sekretær Susanne Kjemtrup Jakobsen på telefon 8728 2575 eller email: skj@lmo.dk

 

For yderligere info og tilbud på såning over 200 meter kontakt:

Planteavlsmedarbejder Anita Juel Bergstrøm på telfon 2228 0722 eller Afdelingschef Planteavl Lars-Ejler Hansen på telefon 7658 7460.

Top