United Kingdom Holland
Vibeke Fabricius
Afdelingsleder Planteavl

Vibeke Fabricius
Mobil: 2962 8105
Email: vif@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Ajourføring af sprøjtejournalen - undgå store bøder

Den årlige indberetning af planteværn friholder dig ikke fra kravet om, at skulle ajourføre din sprøjtejournal indenfor 7 dage efter de enkelte behandlinger er foretaget i løbet af sæsonen. Det kan ske enten elektronisk med f.eks. MarkOnline, MarkMobile og Letfarm eller på papir. Her kan du downloade en LMO-papirskabelon, som indeholder felter til føring af de krævede oplysninger. På bedrifter med et samlet dyrket areal under 10 ha er der ikke krav om føring af sprøjtejournal.

Hent skema her.

Det er et krav, at det er etiketternes handelsnavne, der bliver noteret i skemaet. Læs altid etiketterne inden brug, da bl.a. kopiprodukter med samme indhold af aktivstoffer som et originalprodukt f.eks. kan have andre godkendelser mht. afgrøder, maks. doser og antal behandlinger pr. høstår.

Nogle midler er godkendt til mindre anvendelse ("offlabel") i nogle afgrøder. Hvis en sådan godkendelse tages i brug, skal vejledningen, som kan rekvireres hos forhandleren eller på www.middeldatabasen .dk, foreligge på bedriften sammen med sprøjtejournalen. Der er krydsoverensstemmelse (KO) på og gives store bøder for både manglende føring af sprøjtejournal samt manglende overholdelse af etiketternes anvisning.

Se video om tjek af dit kemikalierum.

Top