United Kingdom Holland
Vibeke Fabricius
Afdelingsleder Planteavl

Vibeke Fabricius
Mobil: 2962 8105
Email: vif@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Ajourføring af sprøjtejournalen - undgå store bøder

Den årlige indberetning af planteværn friholder dig ikke fra kravet om, at skulle ajourføre din sprøjtejournal indenfor 7 dage efter de enkelte behandlinger er foretaget i løbet af sæsonen. Det kan ske enten elektronisk med f.eks. MarkOnline, Farmtracking eller på papir. Her kan du downloade en LMO-papirskabelon, som indeholder felter til føring af de krævede oplysninger. På bedrifter med et samlet dyrket areal under 10 ha er der ikke krav om føring af sprøjtejournal. 

Hent skema til sprøjtejournal her.

Det er et krav, at det er etiketternes handelsnavne, der bliver noteret i skemaet. Læs altid etiketterne inden brug, da bl.a. kopiprodukter med samme indhold af aktivstoffer som et originalprodukt f.eks. kan have andre godkendelser mht. afgrøder, maks. doser og antal behandlinger pr. høstår. Nogle midler er godkendt til mindre anvendelse ("offlabel") i nogle afgrøder. Hvis en sådan godkendelse tages i brug, skal vejledningen, som kan rekvireres hos forhandleren eller på www.middeldatabasen.dk, foreligge på bedriften sammen med sprøjtejournalen. Der er krydsoverensstemmelse (KO) på og gives store bøder for både manglende føring af sprøjtejournal samt manglende overholdelse af etiketternes anvisning og midlernes afstandskrav. 

Krav om dokumentation hvis anvendelse af afdriftsreducerende udstyr ved sprøjtning langs vandløb og søer 

I 2016 kom der nye regler om afstandskrav til vandløb og søer og til §3 områder, som med afdriftsreducerende teknik gør det muligt at behandle stort set hele marken. Ved brug af afdriftsreducerende udstyr er der et krav om at notere oplysninger om nedsat afstand, når du sprøjter nærmere end de afstandskrav, der er angivet på midlets etikette. Det kan opfyldes ved at udfylde skemaet fra vejledningen. Her kan du se et forslag til fortrykt skema, som du selv kan gøre færdigt ved at: 

  • Angive en eller flere sprøjteførere 
  • Supplere med flere midler, som du bruger på din bedrift 
  • Angive hvilken afdriftsreducerende dyse eller sprøjteteknik du bruger 
  • Print derefter en stak skemaer, som du har liggende i sprøjtejournalen eller supplerende mappe, hvis du fører sprøjtejournalen elektronisk. 
  • Udfyld et skema, når du har sprøjtet med et eller flere midler med afstandskrav, og gem det i sprøjtejournalen.  

Hent skema til angivelse af afdriftreducerende udstyr her.

Kontakt teknisk rådgiver i LMO Hans Thostrup, mobil 2999 5712 eller mail hat@lmo.dk, hvis der er spørgsmål til kravene til afdriftsreducerende udstyr/dyser.

Afstandskrav til vandløb og søer kan ses i Middeldatabasen.dk under hovedmenuen. Afstandskrav til § 3 naturområder kan ses under det enkelt middel i Middeldatabasen.dk. Se under overskriften ”Godkendelse” og underrubrikken ”Forbehold”.

 

Top