United Kingdom Holland
Jeg vil gerne kontaktes

Få hjælp til at søge tilskud til farestalde

Der vil ligesom i 2015 stadig være tilskud til omlægning af farestald til løsdrift. Vi forventer at runden vil indehold det samme som sidste år. Det er ligesom med andre ordning vigtig at der på forhånd er arbejdet med byggetilladelse og miljøgodkendelse. Derudover kræves det at der foreligger en finansieringsplan for byggeriet. Er der styr på disse ting, vil der opnås flere point og sandsynligheden for tilskud stiger derfor. For at opnå tilsagn skal der som minimum opnås 8 point. (Se ndenstående tabel)

 Priserne vil højst sandsynligt være faste priser ligesom sidste runde, der ses her nedenfor.

Projekttype (farestalde med løsdrift) 1

Standardomkostning

Tilskud → op til

1. Ny stald/tilbygning til eksisterende 2

39.400 kr./faresti

40 % = 15.760 kr./faresti

Forvent maks. ca. 7.000 kr./faresti

2. Ombygning af eksisterende stalde 3

14.500 kr./faresti

40 % = 5.800 kr./faresti

1 Ansøgningsgrundlag: Mindsteareal for sti til løsgående diegivende søer er 5,75 m2/faresti, og at ingen stibredde er mindre end 2 m

2 Nybygning af staldanlæg hvor der ikke eksisterer en råbygning i forvejen. Under denne kategori hører også tilbygninger, hvor eksisterende stald forlænges, uden at der eksisterer en råbygning til formålet.

3 Ved ombygning forstås alle former for renovering af eksisterende staldbygninger, det vil sige projekter hvor der er en råbygning, som skal ændres for at kunne anvendes til søer i løsdrift.

 

Kontakt LMO og hør mere om mulighederne for at søge tilskud til farestalde.

For hjælp til ansøgning kontakt:

Ansøgning: Søren Trads Møller - 2425 9067, Hans Thostrup - 2999 5712
Byggeri og byggetilladelse: Bygningsrådgiver Anja Juul Freudendal - 8728 2671.
Miljøansøgning: Maria Katja Jensen - 7658 7548

Læs mere om nybygning og ombygning af svinestalde

Læs om andre tilskud

 

Top