United Kingdom Holland
Hans Thostrup
Teknisk Rådgiver

Hans Thostrup
Mobil: 2999 5712
Email: hat@lmo.dk

Niels Vitus Hampholt
Bygningsrådgiver

Niels Vitus Hampholt
Mobil: 2999 5735
Email: nvh@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

Få hjælp til at søge miljøtilskud

LMO hjælper dig med at få tilskud til Miljøteknologi. Få professionel hjælp af LMOs rådgivere og øg dine muligheder for at få miljøtilskud til din landbrugsbedrift.

Tilskud fra Landdistriktsmidler til resten af 2016:

• Modernisering af kvægstalde
• Modernisering af slagtesvinestalde
• Løsdrift i farestalde
• Miljøteknologi til kvæg, slagtesvin og gartnerier
• Økologisk investeringsstøtte

 

Modernisering af kvægstalde:

20 % tilskud til nybyggeri og renovering at staldanlæg. Her er hvad vi forventer indtil videre:

 • Ansøgningsrunden starter primo april
 • Ansøgningen gælder som minimum malkekvæg
 • Der er afsat 93 millioner kr.
 • Minimumsinvestering pr. ansøgning er 300.000 kr.
 • For at komme i betragtning skal der foreligge en af pengeinstituttet godkendt finansieringsplan
 • Har man byggetilladelse og miljøtilladelse kommer man først i køen til at få tilskud
 • Nybyggeri, tilbygning og renovering er på grundlag af faste max. priser samt fastsat effekt af investeringen.

Læs mere her

Modernisering af slagtesvinestalde:

20 % tilskud til nybyggeri og renovering af staldanlæg. Runden forventes at åbne medio maj. Beløb som kan opnås i tilskud:

• Barmark. Der kan opnås tilskud på 860 kr. pr. stiplads.
• Tilbygning til nuværende. Der kan opnås tilskud på 740 kr. pr. stiplads.
• Totalrenovering. Der kan opnås tilskud på 320 kr. pr. stiplads.

Det er en god ide at få styr på finansieringserklæring, bygge- og miljøtilladelse inden ansøgningsrunden starter.

Læs mere her


Løsdrift i farestalde

Tilskud til at lave farestalde om til løsdrift enten ved renovering eller ved nybyg. Herunder seneste viden omkring ordningen:

 • 40 % i tilskud, dog max 7.000 kr. pr sti
 • Faste priser, ikke behov for at indhente tilbud på ansøgningstidspunkt
 • Mindst 5 m2 pr sti
 • Godkendt finansieringsplan
 • Mindst 300.000 kr
 • Max 10 millionrt kr. i tilskud
 • Prioritering efter pointsystem

Læs mere her

Miljøteknologi (kvæg, svin, gartnerier og gylleforsuring)

Denne pulje forventes, ud over at omfatte farestaldsordningen, også at skulle omfatte generelt støtte til miljøteknologi i so- og smågrisestalde, kvægstalde, gartnerier. Pt. der er ikke udredt et grundlag for "standardomkostning". Vi vil arbejde for en "Fast pris ordning", som kendt fra 2015 runden. Her skal heller ikke indhentes to tilbud på ansøgningstidspunktet, men der er fortsat fuld bilagskontrol som dokumentation for, at investeringsomkostningen mindst er på niveau med ansøgningsgrundlaget. Hvad ordningen præcist vil komme til at indeholde ved vi endnu ikke. Men højst sandsynligt vil den indeholde ting som gyllekøling, energivenlig ventilation, LED lys, gylleforsuring, foderanlæg og lignende.

Puljen er på 90 millioner til fordeling mellem kvæg og svin, og 20 millioner til gartnerier og andre driftsgrene.

 

Top