Afgræsningsskolen 2019

11-03-2019 00:00:00

Potentialet ved at øge afgræsningen

Billigere foderenheder:

Når 1 kg ts ensilage skiftes ud med 1 kg ts afgræsset græs vil rationsprisen falde med 54 øre. Det svarer til 100 kr. pr ko for hvert kg ts ekstra græs de kan optage i gennemsnit over sæsonen. For mange vil der være potentiale til at øge græsoptagelsen med 2-3 kg ts i gennemsnit- så her mellem 2-300 kr. pr ko.

En besparelse i indkøbt foder:

Med øget afgræsning vil der kunne spares på det indkøbte foder. Hvis græsoptagelsen øges med 1 kg ts i gennemsnit pr dag over sæsonen, vil der givetvis kunne spares 1 kg ts øko A- blanding. Dette vil give en besparelse på ca. 400 kr. pr ko pr år.

Øget udbytte i marken:

Med en fornuftig strategi kan udbyttet i afgræsningsmarken øges med 1000 FE pr ha. Strategien vil indebære at græsset ikke overgræsses, får passende hvileperiode og at der kan indlægges et slæt i løbet af sæsonen.
Det svarer til 600 kr. pr ha. Hvis 100 køer i snit og 25 ha til afgræsning, svarer det til 150 kr. pr ko.
Den samlede gevinst bliver 65.000 – 85.000 kr. pr 100 køer

Afgræsningsskolen Sætter fokus på at få mere græs i køerne og du får et nøgletal for udbyttet i græsmarken.

I marts-april måned holdes et opstartsmøde mellem konsulenter og den enkelte deltager, hvor afgræsningsstrategien besluttes, målsætningerne fastlægges og der lægges en plan.
Afgræsningsskolen mødes i 1½-2 timer hver 3.-4. uge fra maj til oktober. 
Forinden laves en foderkontrol, så vi har et tal for græsoptagelsen. Vi sammenligner resultaterne, drøfter strategierne og vender andet aktuelt om græsmarken.

Vi benchmarker i gruppen for disse 4 områder:
• græsoptag her og nu
• græsoptag til dato
• opnået ydelse i forhold til forventet
• restbeløb

Vi afslutter sæsonen med et møde i november, hvor årets resultater gøres op.
Pris: 5.800 kr. pr. deltager i Erfagruppen med VEU godtgørelse. Løbende foderkontroller og benchmark ca. 6.000 kr. pr deltager. 

Samlet pris: 12.000 kr. pr deltager

Tilmeld dig årets Afgræsningsskole nu og kom med fra starten

Har du spørgsmål?

Top