Gyllebeholderkontrol

Få udført lovpligtig gyllebeholderkontrol

Vi kan udføre lovpligtig kontrol af din /dine gyllebeholdere. Vores medarbejdere står for kontrollen, samt udarbejdelse af Beholderkontrol-rapport samt kontakt til myndighederne. 

Hent anmodning om gyllebeholderkontrol her

Hvilke beholdere skal kontrolleres?

Alle gyllebeholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand skal kontrolleres når de er over 100 kubikmeter.

Beholdere som ligger nærmere end 100 meter fra vandløb og søer over 100m², skal den kontrolleres hver 5 år og være forsynet med gyllealarm.

Resterende beholdere skal kontrolleres mindst hvert 10. år. 

Hvis en beholder tages ud af drift, og den evt. igen skal bruges skal den kontrolleres på ny. Beholdere kan ikke nedbringes i kapacitet ved at lave en hul over jordoverfladen, dette er ikke tilladt. Evt. spjæld i en beholder skal kunne besigtiges ved kontrol. 

Hvordan foregår kontrollen?

Vi aftaler hvilken dag der kan udføres kontrol. 

Inden kontrol skal der være opgravet ved samleelement, eller hvor kabler samles ned til bund så samling mellem bund og elementer kan besigtiges. Der skal også være opgravet med helstøbte beholdere hvis ikke de har omfangsdræn med inspektionsbrønd. 

Beholderen skal være rengjort udvendigt samt i opgravningen inden kontrol. Alle evt. træer / beplantning skal være fjernet 1 meter fra beholderen så den kan besigtiges hele vejen rundt. 

Hvordan undgår jeg at overskride 5 eller 10 års grænsen?

Hvis din beholder er registreret ved LMO, minder vi dig om hvornår den skal kontrolleres igen. 

Der kan med fordel benyttes MIT LMO hvor din / dine gyllebeholdere kan registreres så du selv kan følge med i hvornår de er kontrolleret.

Ejeren har altid ansvaret for at beholderen / beholderne er kontrolleret. 

Hvad koster kontrollen?

Pris for kontrol samt efterfølgende rapport:

2750,- kr. ekskl. moms for den første beholder

2200,- kr. ekskl. moms for hver af de efterfølgende beholdere på samme adresse. 

Skal du modtage husdyrgødning? Læs om reglerne her.

Kontakt os

Top