Kvægstalde og lov om hold af kvæg

Lad LMO bygge eller forbedre din kvægstald

LMO har stor erfaring indenfor rådgivning om byggeri af stalde til kvæg, svin, heste eller kyllinger foruden maskinhuse og lader samt øvrig industri. Vi tager de indledende førstegangsbesøg, hvor vi afdækker dine behov. Her rådgiver vi bl.a. om, hvilke muligheder du har for at få sagen godkendt hos kommunen. Vi søger tilladelser og laver projektmateriale, der kan bygges efter. Vi udsender udbudsmateriale og forhandler med den vindende entreprenør. Vi deltager i at skrive entreprisekontrakt, laver opstartsmøde, byggemøder og de efterfølgende gennemgange af det færdige byggeri ved afslutning, efter et og fem år, ligesom vi sørger for færdigmelding hos kommunen.

Bygningsplanlægning og -indretning af din kvægstald

Vi har stor erfaring med byggeri og kender både faldgruber og muligheder. Som specialist i produktionsbrug med et stort netværk omkring os, giver vi dig den bedste vejledning om miljø, indeklima, lovgivning osv. Ved nybygning og ombygning giver en god plan altid det bedste resultat. Vi hjælper dig med at afklare dine behov og med at finde frem til en løsning der passer til dig.

Arkitektur og visualisering af din kvægstald

Den gode idé kan gøre hele forskellen. LMOs arkitekt har et væld af idéer til, hvordan dit byggeri kan udformes. Vi omsætter tanke til handling. Vi tegner både boliger og driftsbygninger. Ligesom vi tager os af alt fra den mindre renovering til nybyggeri. Vi bruger visualiseringer som et vigtigt redskab i vores arbejde. Det kan være svært at forestille sig, hvordan det nye byggeri kommer til at tage sig ud i landskabet, eller hvordan boligen vil se ud med nyt tag og kviste. En visualisering gør det nemmere at træffe det rigtige valg tidligt i processen.

Fordele ved visualisering af din kvægstald

  • Se hvordan din kvægstald kommer til at se ud
  • Se hvordan din nye kvægstald påvirker udsigten fra stuehuset
  • Se hvordan den nye kvægstald passer i stilen til de eksisterende
  • Vise bygningers placering i landskabet i forbindelse med nabohøringer
  • Se den indvendige indretning af kvægstalden
  • Vurdere hvilke materialer, der ser bedst ud til renovering eller nybyggeri

Læs om lov om hold af kvæg her

Kontakt os

Top