Chefkonsulent: Ny solcellekompensation vil kunne lette landmænds projekter

04-12-2019 00:00:00

Sidst i november landede Folketinget en bred politisk aftale, som sikrer borgere og kommuner bedre vilkår og rettigheder, når der opstilles nye vindmøller og solcelleanlæg. 

Den nye aftale giver bl.a. husejere nær vindmøller en skattefri kompensation på ca. 5.000 kr. eller krav om, at vindmølleejeren køber ejendommen. Tilsvarende får husejere nær solcelleanlæg en skattefri kompensation på ca. 2.000 kr. årligt. 

Og netop kompensationen i forbindelse med solcelleanlæg vil muligvis kunne være en hjælp for danske landmænd, som overvejer at kaste sig ud i solcelleprojekter – enten gennem forpagtning af jord til solcellefirmaer eller måske endda ved at opstille projekter selv. 

Det fortæller Christian Schädler, chefkonsulent hos LMO’s byggeafdeling. 

”Selvom det ikke direkte er en stor økonomisk kompensation, vil det formentlig gøre kontakten nemmere til eventuelle naboer til projekter. Som projektmager er man afhængig af, at kommunen giver grønt lys til byggeriet, og det bliver alt andet nemmere, når man kan undgå for mange naboklager. For mange klager kan forsinke godkendelsen hos kommunen eller i værste fald betyde, at projektet ikke får byggetilladelse”, siger Christian Schädler, chefkonsulent.  

Nabokonflikter stækker processen

LMO er involveret i en lang række solcelleprojekter og rådgiver løbende landmænd om, hvordan de skal forholde sig til det potentielt nye indtjeningsben. Christian Schädler er en del af solcelleteamet og har kontakten til kommunerne, o ghan ser flere gange, at nabokonflikter stækker processen. 

”Min erfaring siger mig, at det er vigtigt, at man planlægger solcelleprojekterne med megen tanke på eventuelle gener for naboerne. Mit råd vil være, at man tager dem i ed, er meget lydhør over for dem og er villig til at imødekomme sig i forhold til nogle af de anker, de eventuelt kan have. Ellers kan man risikere, at projektet falder”, siger han. 

Ekstra indtjening på tomme arealer

Overordnet er Christian Schädler meget optimistisk omkring landmændenes muligheder for at deltage i solcelleprojekter. Her vil det – afhængig af placering, antal hektar og projektstørrelse – eksempelvis være muligt at leje jorden ud til flere gange det typiske dækningsbidrag på jorden. 

”Solceller giver mulighed for at få en merindtjening, og der er ingen tvivl om, at der er en klar gevinst. Særligt på nogle af de arealer, som måske ville være svære at dyrke fremadrettet, enten i form af BNBO-arealer eller marginalarealer. Der er det en særligt god forretning for alle – en regulær win/win”, siger han. 

 

Har du spørgsmål?

Christian Schädler
Afdelingschef
Tlf: 2518 5706
E-mail: csc@lmo.dk
Top