Danmarks øko-areal vokser: Men landmændene skal finjustere forretningen

09-09-2019 00:00:00

Det økologiske landbrug vokser og vokser i Danmark. Men den har nu nået et punkt, hvor der er behov for balance mellem udbud og efterspørgsel – og det kræver måske en større eksport, lyder det fra økologichef. 

I det sidste årti er Danmarks økologiske areal skudt i vejret, og alene de seneste tre år er mere end 100.000 hektar blevet omlagt til økologi. 

Dermed fordelte de økologiske produktioner sig samlet set ud på knap 280.000 hektar i 2018, og økologien udgør nu for første gang over 10 pct. af det samlede landbrugsareal i Danmark. 

”Det er jo et udtryk for, at det går rigtig godt for økologien. Landmændene har en god og sund interesse for det økologiske landbrug, og de vil gerne have flere og flere hektar lagt om til økologisk produktion. Også hos de konventionelle producenter er der en klart bredere accept af økologi som alternativ til det konventionelle landbrug, end der var for bare fem år siden”, siger Peter Mejnertsen, økologichef i LMO.

”Og vi ser jo, at ejere af konventionelle landbrug, som vi aldrig havde troet ville være økologiske, nu kommer og spørger om ikke, vi vil lave et omlægningstjek. Det vidner jo om, at landmændene er dybt professionelle virksomhedsejere, så de vil også gerne sætte sig ind i de alternativer, der er til deres veldrevne landbrug”, siger han. 

Stigende økologisk sult

Men det er ikke kun på landmændenes marker og i staldene, at økologien går frem. Det gør den også helt naturligt ude i dagligvarehandlen, hvor hylderne bliver mere og mere fyldte med varer med det velkendte røde Ø-mærke. 

”Efterspørgslen er hastigt stigende fra forbrugerne, og det er dejligt at se, hvordan det økologiske sortiment løbende vokser i de danske dagligvarebutikker”, siger Peter Mejnertsen. 

Håret i suppen

Han peger dog på, at situationen ikke er helt så rosenrød trods stigende produktion og afsætning. For der er udfordringer. Fremgangen i den økologiske produktion hos landmændene stemmer nemlig på nogle områder ikke overens med markedets behov for den respektive afgrøde. 

Og det har skabt en situation nu, hvor der er ubalance i udbud og efterspørgsel – kort sagt produceres der lige nu en del økologiske råvarer, som ikke kan afsættes som økologi. 

”Den store udfordring for økologien er lige nu, at danske økologiske landmænd skal have justeret deres forretningsprofil til det, forbrugerne efterspørger. Eksempelvis ser vi lige nu, at enkeltpartier korn, som sælges videre til grovvarevirksomhederne, ikke kan blive solgt som økologisk korn, simpelthen fordi der ligger for meget på lager. Så i det næste år eller to tror jeg, at vi kommer til at se en kortvarig nedgang i væksten af omlægningsarealer. Men markedet skal bare lige finde sin plads, og så går det fremad igen”, siger Peter Mejnertsen. 

Mere eksport

Trods en ubalance i markedet, er økologichefen dog stadig optimistisk. 

”Jeg føler ikke, der er en øvre grænse for, hvor mange økologer, vi kan have i Danmark – så længe virksomhederne kan håndtere og forarbejde produkterne og få dem solgt. Så skal der nok være salg i det”, siger han og henleder opmærksomheden på udlandets behov for økologiske råvarer. 

”I Danmark såvel som udlandet er der høje vækstrater inden for økologien i supermarkedskæderne. Tilsvarende er også tilfældet i grovvarebranchen uden for Danmarks grænser, hvor en del af det økologiske korn bliver solgt. Derfor tror jeg også, at vi skal ud og eksportere en større del af vores økologiske produktion”, afslutter han. 

 

Har du spørgsmål?

Top