United Kingdom Holland

Kursus i håndholdte sprøjter - Viborg

31-05-2017

Kursus i håndholdte sprøjter - Viborg

Spændende kursus i håndholdte sprøjter. 

Med kurset bliver du lovlig både til at udbringe kemi og til at købe kemi ved foderstoffer, der er langt billigere end Byggemarkeder.

Målgruppen for dette er: boligforeninger, viceværter og andre der bruger hånd og rygsprøjter.

Adressen er - LMO Viborg, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg  

 

Dag 1: 31. maj 

Tid       Tema
08.30    Velkomst
08:40    Kap. 1 Love og krav
Kap. 3 (+ kap. 2) (værnemidler/værnemiddelskema/arbejdspladsbrugsanvisng)
09:30    Pause, kaffe og rundstykker
10:15    Opblanding og udbringning (udregninger)
12:00    Frokost
12:45    Sprøjten kap. 6 (opbygning, dyser, kalibrering og vedligehold)
14:00    Pause og opdeling i 2 hold
14:30    Praktiske øvelser 
16:00    Tak for i dag


Dag 2: 1. juni

Tid        Tema
08:00    Håndtering af pesticider kap. 2 (etikette, CLP, opbevaring, rengøring, affald)
09:30    Pause
09:45    Pesticiders virkning kap. 4
11:30    Frokost
12:00    Virkning på mennesker og miljø, kap. 5
13:30    Kemikaliehåndbog / HD håndbog
14:30    Pause
15:00    Afsluttende opgave
16:00    Afslutning og evaluering


Undervisningsmateriale:
”Grundbog for sprøjtefører”
HD 2412 – Skovudstyr – alt til juletræer
”Vejledning om personlige værnemidler”

 

Pris: 2000 kr incl. 216 Kr til AMU

Tilmelding: Tilmelding bedes ske til LMO, Hans Thostrup: e-mail: hat@lmo.dk

 

Information

Tidspunkt: 31. maj 2017 kl. 08:30
Kontaktperson: Hans Thostrup, mail: hat@lmo.dk, mobil: 2999 5712

Top