Høstfrist ved MFO-græsudlæg

19-08-2019 00:00:00

Det våde høstvejr og høstfristen 20. august ved MFO-græsudlæg

 

Som udgangspunkt skal hovedafgrøden (korn) være høstet senest 20. august, for at græsudlæg kan indgå som MFO-græsudlæg. Ved senere høst skal der ske skriftlig henvendelse til Landbrugsstyrelsen.

 

SEGES og L&F har presset på for at få Landbrugsstyrelsen til at ændre bekendtgørelsen, så enten fristen for indberetning kunne ændres til 10. september, svarende til fristen for indberetning af efterafgrøder, eller der kunne gives en generel, evt. regional udsættelse, af høstfristen. Landbrugsstyrelsen har desværre pt. ikke imødekommet dette.

Høstfristen 20. august gælder alene for MFO-græsudlæg. Reglen blev indført i EU-regelsættet forud for ansøgningsåret 2018 på grund af reglerne for sprøjteforbud på MFO-arealer.

Der er ikke høstfrist for græsudlæg der anvendes til pligtige-, husdyr eller målrettede efterafgrøder.

 

Sådan får du udsat høstfristen

Hvis du vil have udsat høstfristen for hovedafgrøder med MFO-græsudlæg, skal du skrive til mfofrist@lbst.dk. Skriv venligst ”MFO-græsudlæg” i emnefeltet, og husk at oplyse dit CVR-nummer eller journalnummeret på dit fællesskema. Det er kun muligt at sende én anmodning pr. CVR-/journalnummer.

 

I bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen mv. fremgår følgende af §44 stk 1, 2) og 4) og §45 i forhold til MFO-græsudlæg:

”Hovedafgrøden skal senest være høstet 20. august. Seneste høstdato kan udsættes til 3. september ved skriftlig henvendelse til Landbrugsstyrelsen. Henvendelsen skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 20. august. Udsættelsen er gældende for alle bedriftens marker med efterafgrøder i form af udlæg af græs, bælgplanter eller blandinger heraf. Ved udsættelse af høstfristen, kan nedvisning eller anden form for destruktion af efterafgrøder (græsudlæg) tidligst ske 29. oktober i ansøgningsåret Hvis hovedafgrøden er majs, skal hovedafgrøden senest være høstet 15. november”

 

Nye regler - efterafgrøder læs mere her

Top