Informationsmøde om risikostyring


Cheføkonom Hans Fink og chefrådgiver Kirsten Cato Jensen giver konkrete råd om risikostyring

Onsdag den 4. juni kl 13.00 til 16.00 afholder LMO i Søften et arrangement tætpakket med konkrete råd og vejledning under temaet: Risikostyring.

Program:

Kl. 13.00 - Velkomst og orientering

Indlæg ved cheføkonom Hans Fink

Fokus på prisudviklingen:
Få viden om hvordan man navigerer i et marked med store udsving i råvarepriserne.

Find de rigtige samhandelspartnere: 
Etabler blivende samarbejdsrelationer til dine kollegaer om for eksempel opbevaring og handel med korn. Få eksempler på det gode samarbejde og konkrete råd til, hvordan man hjælper hinanden.

Information fra AgroMarkets:
Kom og bliv opdateret på råvarepriserne. Det er afgørende at trykke på købs- eller salgsknappen på det rigtige tidspunkt. 

Nyt værktøj:
Præsentation af LMO's risikostyringsværktøj. Kender du de 5 største risici i din virksomhed? Hvad skal du / hvad kan du gøre for at mindske dem? Din risikoprofil bør ikke kun tage højde for prisudsving, men også andre udefrakommende faktorer som sygdom og andet. LMO Risikostyringsværktøj sætter det hele i system og giver dig overblik over de risici, du skal fokusere på.

Pause

Indlæg ved chefrådgiver Kirsten Cato Jensen

Finansielle kontrakter:
Skattemæssige konsekvenser, når risikoen afdækkes ved kornfutures, renteswap, terminskontrakter m.m.

Indkomstopgørelsen:
Hvordan kan indkomsten tilpasses, når skattebetaling og likviditet ikke følges ad.

Tab på fordringer:
Skattemæssige og momsmæssige konsekvenser, når debitor ikke kan betale.

 Kl. 16.00 - Afslutning og tak for i dag

 

Download

Invitation og program

Praktisk information

Dato:

Klokken:

Sted:

4. juni

13.00

LMO Søften, Trigevej 20, 8382 Hinnerup

Tilmeldingsfrist:

31. maj

Varighed:

3 timer

Pris:

450 kr.

Kontaktperson

Hans Fink
Cheføkonom
Tlf: 2035 0004
E-mail: hfi@lmo.dk
Kirsten Cato Jensen
Chefrådgiver/Afdelingsleder
Tlf: 5136 1865
E-mail: kcj@lmo.dk

Top