United Kingdom Holland

Kvæg temadag 1 i Følle

24-01-2018

Kvæg temadag 1 i Følle

Tiden er inde til et frisk pust og inspiration til dit og dine ansattes arbejde på bedriften med at opnå de nødvendige resultater. Derfor har vi i LMO Kvæg i 2018 sammensat tre spændende temadage, der sætter fokus på mulige indsatsområder på kvægbedriften. Emner vil blive behandlet med oplæg og der vil være god mulighed for at debattere og finde løsningsforslag sammen med dine kvægkollegaer.

Temadag 1 – Rundt om stalden og koen

Rundt om stalden v/ Kvægkonsulent, LMO, Mie Riis; Bygningskonsulent, LMO, Anja Juul Freudendal og Bygningskonsulent, LMO/Seges, Helge Kromann

 • Tæt på koens nærmiljø; Sengebåse, madrasser, kobørster, vandkar etc.
 • Koen går til filmen og vi følger med
 • Strøm i stalden - hvad betyder det

Rundt om koen v/ Kvægkonsulent, LMO, Mie Riis og Torben Bennedsgaard, Dyrlægerne Himmerland Kvæg

 • Strategi for kvieproduktion
 • Kalv til kvie og grundlag for en holdbar malkeko og den 6. laktation
 • Gode ben og klove

 

Temadag 2 - Rundt om fodring og fremstillingsprisen på mælk og foder

Rundt om fodring v/ Kvægkonsulent, LMO, Anders B. Møller; Grovfoderkonsulent LMO, Bent Hedegaard og Produktchef, DLF, Gurli Klitgård

 • Hvordan ser din proteinforsyning ud i 2018?
 • Græsmarken som omdrejningspunkt i fodringen
 • Maksigræs – Erfaringer fra fodring med frisk græs på stald
 • Høj grovfoderandel i foderrationen

Rundt om fremstillingsprisen på mælk og grovfoder v/ Kvægkonsulent, LMO, Peter K. Møller og Driftsøkonom, LMO, Birgitte Braae

 • Målsætning fra Dansk kvæg = 2% forbedring pr år
 • Bearbejdning af case ejendom
 • Indsatser og handlingsplan

 

Temadag 3 – Valg mellem workshop eller ekskursion

Workshop – der arbejdes med egne tal v/ Kvægkonsulent, LMO, Peter K. Møller og driftsøkonom, LMO, Birgitte Braae

 • Hvad er din fremstillingspris?
 • Hvad er dine mål og strategi frem mod 2020?
 • Hvilken indsats og handlinger skal der til?

Ekskursion v/ Kvægkonsulent LMO, Christina Bergstrøm

 • • Vi besøger I/S Ushus, Roslev, og Aleida og Arjen Bakker, Roslev, og sætter fokus på de løsninger, der er valgt på bedriften med henblik på at reducere fremstillingsprisen. Frokost på Roslev Kro.

 

Sted Temadag 1 Temadag 2  Temadag 3
  kl. 9.30-15.15              kl. 9.30-15.15        kl. 9.30-15.15       
LMO Viborg Tirsdag 23/1  Torsdag 1/2  

Tirsdag 6/2 Ekskursion
Startsted Viborg     

Torsdag 8/2 Workshop
Afholdes i Viborg    

Følle, Djursland Landboforening Onsdag 24/1 Onsdag 31/1

Tirsdag 6/2 Ekskursion
Startsted Viborg      

Torsdag 8/2 Workshop
Afholdes i Viborg  

LMO Aars Torsdag 25/1 Tirsdag 30/1 

Tirsdag 6/2 Ekskursion
Startsted Viborg      

Torsdag 8/2 Workshop
Afholdes i Viborg  

 

Alt det praktiske

Tilmeldingsfrist senest torsdag 18. januar 2018 på formular herunder eller til pkm@lmo.dk 

Er der færre end 12 tilmeldte et af stederne, vil vi forsøge at gennemføre kurset ved at samle deltagerne.

Pris

 • 2.300 kr. ved tilmelding til alle 3 dage incl. forplejning og materialer inkl. bus til ekskursion
 • 1.100 kr./dag ved tilmelding til enkelt dage incl. forplejning og materialer
 • VEU-godtgørelse, svarende til dagpenge, kan kun opnås ved deltagelse i alle 3 dage

Kurset udbydes som et AMU-kursus: 45303 kvægproduktion ajour,  i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole og giver mulighed for at søge tilskud i form af VEU-godtgørelse. 

Tilskud         

Ansøgning om tilskud via hjemmesiden www.efteruddannelse.dk ved hjælp af digital signatur. Du vil få tilsendt oplysninger omkring AMU, når du tilmelder dig på den første kursusdag. For at kunne få tilskud skal du opfylde følgende betingelser:

 • Udfylde tilmeldingsskemaet på den første kursusdag
 • Du skal deltage i alle 3 kursusdage
 • Du må ikke være under uddannelse

Information

Tidspunkt: 24. januar 2018 kl. 09:30
Sted: Landbocentret, Følle Føllevej 5, 8410 Rønde
Tilmeldingsfrist: 24. januar 2018
Kontaktperson: Peter K. Møller, pkm@lmo.dk, 29425707

Tilmeld arrangement
I henhold til den nye persondataforordning, gør vi opmærksom på, at der ved LMO arrangementer kan tages billeder eller video, der efterfølgende vil blive lagt på vores hjemmeside eller tilknyttede, digitale medier.
Top