Fordybelsesaften for menighedsråd og kirkekasser

10-10-2018

Fordybelsesaften for menighedsråd og kirkekasser
Er du kasserer, formand, kontaktperson, kirkeværge eller menig medlem af et menighedsråd?
Så kom til fordybelsesaften hos LMO, hvor vores eksperter er klar til at give dig gode råd og vejledning. Der vil samtidig være rig lejlighed for at netværke.
 
10. oktober kl. 16.00 – 19.30 hos LMO, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg
 
I pauserne kan du få en uformel og uforpligtende samtale med vores rådgivere,  hvor vi sammen kan tale om, hvilke muligheder der er for jeres menighedsråd, og hvordan vi kan hjælpe jer i den retning I ønsker.
 
Vores fokus er på at rådgive jer hele vejen rundt om jeres menighedsrådsarbejde og støtte jer der hvor der er behov for det og der hvor der skaber værdi for jer.
 

PROGRAM:

Kl. 16.00 - 17.00                                                                            

Persondataforordning
Hvordan skal I håndtere persondataforordningen i menighedsrådet? Muligheder og faldgruber. Hvad skal I være særligt opmærksomme på?

v/ advokat Line Nejrup , Prolex Advokaterne           

Kl. 17.00 - 17.30 Sandwich med vand
Kl. 17.30 og 18.15 Foredrag med Bent Engelbrecht
Kl. 18.15 - 19.30
LMO’s forsamlingshus - Stil spm. til ekspertpanelet Bent, Mie og Britt
 - Arbejdsbyrde for menighedsrådet i taktsmed stigende digitalisering og skærpelse af krav til blandt andet regnskab, persondataforordning, arbejdsgiver, revision mv.
- Fordeling af opgaver, så det ikke ender med at få menighedsrådsmedlemmer løfter arbejdsbyrden og udtræder af menighedsrådet, fordi arbejdsmængden bliver for stor.
- Evnen til samarbejde med fokus på bestyrelsesarbejde og effektivitet, så der er mere tid til menigheden                                

Mød ekspertpanelet:

Bent Engelbrecht
Formand for kirken i Hinnerup siden 2008. Medlem af bestyrelsen for distrikts-forening Favrskov. Udgivet bogen: Menighedsrådsarbejde i praksis i 2016. Holder foredrag om og er rådgiver om ledelse af frivillige og udvikling af  menigheds-rådsarbejdet. Se www.anker-bøger.dk/bentengelbrecht og
www.kirkekonsulenter.dk

Mie Jensen
Stor erfaring med menighedsrådsarbejde og har arbejdet som regnskabsfører herfor siden 1989 Menighedsrådsarbejde er noget jeg brænder for og har gennem mange års erfaring lært reglerne på området og været udsat for rigtig mange problemstillinger.

Britt Lützhøft Rønberg - Ledelses- og rekrutteringsrådgiver
Jeg har 25 års erfaring med ledelse og rekruttering – så har set, hørt og løst mange typer opgaver. Derudover har jeg erfaring med bestyrelsesarbejde og vil samtidig kunne give jer sparring.

Pris 50 kr.

Tilmelding sker på formular herunder

Information

Tidspunkt: 10. oktober 2018 kl. 16:00

Pris: 50 kr
Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2018
Kontaktperson: Anette Finderup Ansvarlig for kirkekasser og menighedsråd Mobil: 2347 7216 Mail: anf@lmo.dk

Tilmeld arrangement
I henhold til den nye persondataforordning, gør vi opmærksom på, at der ved LMO arrangementer kan tages billeder eller video, der efterfølgende vil blive lagt på vores hjemmeside eller tilknyttede, digitale medier.

Kalender

Top