Sådan udnytter du potentialet i afgrøderne i 2019! - Søften

26-02-2019

Sådan udnytter du potentialet i afgrøderne i 2019! - Søften

Nu har du chancen for at lave nogle fantastiske resultater i marken i 2019. Hvis forholdene fortsat flasker sig – og du som planteavler får ført de rigtige beslutninger ud i livet i dine afgrøder!  

Vintersæd og vinterraps har aldrig været så veletableret og stået så godt som lige nu. Udbyttepotentialet er stort. Efterafgrøderne har været helt udenfor kategori!

Du får gode råd om hvordan du får udnyttet det gode potentiale, herunder hvordan du kombinerer den rette gødningsstrategi med vækstregulering, ukrudts- svampe og skadedyrsbekæmpelse, så afgrøderne forbliver kraftige, stående og sunde frem til modningsperioden. Bla. Vha satellit målinger, N-tester, gradueret gødskning og planteværn mm.

Derudover kommer vi ind på etablering og gødskning af vårafgrøder, herunder den bedst mulige udnyttelse af de kraftige efterafgrøder hvadenten du producerer foder- eller maltbyg.

Tid og sted:

21. februar kl 19.00-21.45 hos LMO Viborg

26. februar kl 19.0021.45 hos LMO Søften Samsø med på Video

28. februar kl 13.00-15.45 hos LMO Horsens

Program:

Annemette Pagter, Knud Nielsen, Brian Kure Hansen og Ole Møller Hansen har fokus på din bundlinie og viser vejen til succes ved oplæg over følgende temaer:

  • Sådan opnår du topudbytte og topkvalitet i vårsæd bl.a. foder- og maltbyg?
  • Vintersæd og vinterraps: Sådan får du højt udbytte i veletableret vintersæd og raps!
  • Sådan bruger du de nyeste tekniske redskaber i marken i 2019
  • Derudover orientering om:
    - Hvad betyder sprøjteforbud i BNBO for mig?
    - Minivådområder - mange har muligheden, hvem griber den?
    - Status på frivillige målrettede efterafgrøder.

 

Information

Tidspunkt: 26. februar 2019 kl. 19:00
Sted: Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup
Pris: 250 kr
Kontaktperson: Lisbet Olesen tlf: 7015 4000 mail: lio@lmo.dk

I henhold til den nye persondataforordning, gør vi opmærksom på, at der ved LMO arrangementer kan tages billeder eller video, der efterfølgende vil blive lagt på vores hjemmeside eller tilknyttede, digitale medier.

Kalender

Top