Temaaften om vandløb

03-10-2018

Temaaften om vandløb
LMO modtager mange forskellige henvendelser om vand, lige fra vandindvindings-tilladelser, til marker der står under vand eller vandløb der ikke kan aflede tilstrækkeligt.
 

Har du udfordringer med vand?

Så skal du komme til vores spændende temaaften om vandløb. Vi har samlet en række specialister, som sætter fokus på mange af de udfordringer, der er. Vi begynder mødet med aftensmad, så husk at tilmelde dig/jer nederst på siden senest 28. september. 

Program:

  • 18.00 - 19.00 Spisning med tarteletter og øl.

  • 19.00 – 19.15 Velkomst

  • 19.15-19.45 Har du oversvømmede marker?

Er skaden sket, og vandet står langt over drænene, så de ikke trækker vandet væk, så er der måske grund til at overveje hvilke muligheder, du har. Desværre ser vi mange landmænd, der rammes af dårlig afvanding, hvor det er svært at identificere problemet, ofte er der også et sammenfald af flere problemer. Maria Pilgaard vil fortælle om typiske udfordringer med oversvømmelser, samt hvordan man kan løse dem.

  • 19.45-20.15 Hvordan skal du eller kommunen vedligeholde dine vandløb?

Det er nu i efteråret og vinteren at vandløbene skal stå sin prøve, derfor er det også her, man skal holde øje med, om vandløbene kan trække den mængde vand de skal. Der er stor forskel på om et vandløb er offentlig eller privat, og hvad muligheder der er. Det er altid bedre at forebygge eventuelle skader, end at skulle rette op på dem efterfølgende. Hør miljørådgiver i LMO Louise Damgaard fortælle om krav, forhold og retningslinjer for, hvordan du forholder dig til vandløb og vedligeholdelse, herunder grødeskæring.

  • 20.15-20.30 Kaffe og kage

  • 20.30-21.00 Hvordan får du styr på din dræning?

Drænforhold er helt afgørende for at vandet på markerne kan komme væk. Har du brug for at blive opdateret på eller få mere viden om, hvordan man sikrer de bedste drænforhold, kan du høre chefrådgiver og dræningsekspert Erik Sandal fortælle om dræning og dens betydning for økonomi og drift. 

  • 21.00-21.30 Jura: Hvornår har du brug for juridisk assistance?

Det klare råd fra vores advokat Kirsten Dühr i Prolex Advokaterne er, at jo tidligere i processen man vurderer de juridiske muligheder, des nemmere og bedre kan sagerne håndteres. Der kan være tale om klageforløb, forældelse af frister, §3 sager, forbyggende tiltag som anvendelse af genopdykningsret, erstatning og søgsmål. 

  • 21.30-22.00 Tak for i aften samt mulighed for snak med LMOs konsulenter om opfølgning og vejledning i eventuelle vandløbssager.

Speakere:

Louise Damgaard, miljørådgiver i LMO: Louise har med sin baggrund som biolog indblik i både de faglige og juridiske forhold, der skal være med til at sikre den rigtige håndtering af en vandløbssag. Hun har indgående kendskab til hvad miljø og biologi betyder for eksempelvis vandløbsvedligeholdelse, og kan dermed udfordre kommunerne. Louise har fokus på at finde løsninger til gavn for landmanden. Dette kræver ofte en god dialog med kommunens biologer, som netop er Louises styrke. Louise er skrap til vandløbsregulativer, reguleringssager samt vandløbsvedligeholdelse og oprensning.
 
Erik Sandal, Chefrådgiver Planteproduktion i LMO: Erik Sandal har arbejdet med rådgivning om jord og jordbearbejdning gennem mange år, herunder med dræning. Erik har således stor indsigt i hvad du skal være opmærksom på, når du skal vedligeholde eller lægge nye dræn, herunder hvilken betydning dræning har for økonomien i markbruget. Erik deltager i en landsdækkende erfagruppe om dræning, og har derfor overblik over nyeste viden, og får samtidig input fra praktikere, der arbejder med etablering af dræning. Erik kan derfor rådgive om drænmetoder og udarbejde skitser til drænprojekter, hvor kendskabet til forholdene i jorden er helt afgørende for et godt resultat.
 
Kirsten Dühr, advokat i Prolex Advokaterne: Kirsten er god til komplicerede problemstiller, hvor der skal tænkes ud af boksen, så der kan laves effektive og pragmatiske løsninger. Hun har specialiseret sig inden for udfordringer knyttet til landbruget, herunder vandløbssager, erstatning, klagesager og kontrakter. Når det kommer til jura og processer er Kirsten, kvinden der har overblik over næste skridt, og skridtet derefter.
 
Maria Pilgaard, miljøpolitisk rådgiver i LMO: Maria arbejder som politisk rådgiver, og har indgående kendskab til udfordringerne med afvanding. Netop når vandløbssager bliver politiske, handler det ofte om hvor langt kommunen er villig til at gå. Maria arbejder ofte med helheder, og i vandløbssager, kan det være nødvendigt at kigge både på vandløbet og de vandløbsnære arealer, for at finde løsninger. Det kan også være nødvendigt, at udfordre den gængse proces og tankegang, både for landmand og kommune.
 
Husk tilmeding herunder, da vi lige skal vide, hvor mange tarteletter, der skal bestilles.

Information

Tidspunkt: 3. oktober 2018 kl. 18:00
Sted: LMO, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup
Pris: 150 kr./person
Tilmeldingsfrist: 28. september 2018
Kontaktperson: Louise Damgaard , Mobil 2372 7084 , Mail ldt@lmo.dk

Tilmeld arrangement
I henhold til den nye persondataforordning, gør vi opmærksom på, at der ved LMO arrangementer kan tages billeder eller video, der efterfølgende vil blive lagt på vores hjemmeside eller tilknyttede, digitale medier.

Kalender

Top