Mød din nye skatte- & selskabsekspert i Nordjylland og Himmerland!

21-06-2018

Mød din nye skatte- & selskabsekspert  i Nordjylland og Himmerland!
 
Har du lige afleveret selskabsregnskab? Tænker du på at etablere eller har du allerede selskabskonstruktioner?
Få sidste aktuelle nyt og snak med LMOs eksperter.

21. juni kl. 8.30 - 13.00 på Skalborg Kro

PROGRAM

Fra kl. 08.30  Kaffe og rundstykker
 
Kl. 9.00 - 12.00  Fagligt fokus​
Aktuelt nyt på regnskab- og revisionsområdet for selskaber, v/ økonomirådgiver Jacob Ibsen, LMO
• Kort om krav til eksterne årsrapporter og revisors erklæringer.
• Præsentation af LMO årshjulet for selskabskunder
• Har du overblikket over din selskabskonstruktion?
• Særlige fokusområder og optimering af administrative rutiner.
 
Den nye ejendomsvurderingslovgivning, v/ økonomirådgiver René Østergaard Thomsen, LMO
• Den nye ejendomsvurderingslov ændrer mærkbart den måde SKAT fremover vil vurdere landbrugsejendomme på.
• SKAT vil fremover operere med færre kategorier af ejendomme, mens kategorien blandet benyttet ejendom falder bort.
• Flere ejendomme vil derfor fremover kunne blive vurderet anderledes end i dag.
• Kom og hør om konsekvenserne af den nye ejendomsvurderingslov og bliv samtidig opdateret med seneste nyt på området.
 
Aktuelt nyt på skatteområdet v/ chefrådgiver Skat & Selskaber Susanne Møberg
• Reduceret arveafgift ved overdragelse af familieejede virksomheder - hør LMOs erfaringer med den seneste lovændring.
   Man har nu haft mulighed for at overdrage virksomheder til familiemedlemmer til reduceret gaveafgift siden 2017.
• Hvor er faldgruberne og hvordan kan lovændringen bruges optimalt? Der tages udgangspunkt i konkrete eksempler.
• Politisk status vedr. yderligere nedsættelse af gaveafgiften.
• Skærpende afgørelser vedrørende fradragsret ved udlån mellem hovedaktionær og selskab.  LMO informerer om, hvad du
   kan gøre i praksis.
• Skatteoptimering ved brug af flere skattemiljøer. Hvordan kan samspillet mellem flere selskaber og virksomhedsskatteordningen 
  optimere skattebetalingen?
 
Aktuelt nyt på det juridiske område vedr. selskaber og hovedaktionærer v/ advokat Line Nejrup, Prolex Advokaterne
• Nyt på selskabsområdet:
       - Sænkelse af kapitalkravene til A/S fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Vil det betyde flere A/S og evt. omdannelse fra ApS til A/S?
       - Registrering af selskabets reelle ejere – værste fald er konsekvensen tvangsopløsning.
       - Andre relevante nyheder/strategiske overvejelser.
• Persondata. Hvem gælder reglerne for, hvorfor og kort intro til, hvordan de skal håndteres.


Kl. 12.00 - 13.00 Frokost med øl/vand

 
LMO har over 400 ansatte som b.la er dedikeret regnskab, revision og driftsøkonomi. Vi er altid tæt på kunden med 7 huse i Jylland inkl. Aars og Østervrå. Vi har specialister, der udelukkende beskæftiger sig med:
  • Selskabsskat
  • Selskabsret
  • Etablering
  • Skattefrie omstruktureringer
  • Skattemæssige optimeringer
  • Generationsskifte

TILMELDING HERUNDER

Det er GRATIS - husk at tilmeld dig nu - så er du sikret en af pladserne.
 

Information

Tidspunkt: 21. juni 2018 kl. 08:30
Sted: Skalborg Kro, Hobrovej 515-517, 9200 Aalborg SV
Arrangør: LMO
Tilmeldingsfrist: 19. juni 2018
Kontaktperson: Afdelingsleder Thomas Abildgaard Rasmussen Mobil: 2367 2187 Email: tar@lmo.dk

Tilmeldingsfristen er udløbet.
I henhold til den nye persondataforordning, gør vi opmærksom på, at der ved LMO arrangementer kan tages billeder eller video, der efterfølgende vil blive lagt på vores hjemmeside eller tilknyttede, digitale medier.
Top