Kamera i kostalden gav kæmpe løft i ydelsen

24-05-2019 00:00:00

Gennem det seneste stykke tid har LMO Kvæg arbejdet meget med såkaldte liggeloggere, som måler, hvor meget en ko ligger ned i løbet af et døgn.

For nylig har LMO haft et eksempel med en besætning, hvor staldens indretning besværliggjorde en optimal opsamling af køer til malkning, ligesom malkestaldens kapacitet var en flaskehals i systemet.

Det har efter tre dage resulteret i en øget dagsydelse på 2,0 kg EKM, og analysen har således tjent sig ind på bare 14 dage. 

”Med komfortanalysen fik vi sat tal på køernes gennemsnitlige liggetid, som var 12 timer og 20 minutter med en normal spredning mellem køerne. Selvom den gennemsnitlige liggetid, og variationen mellem dyrene over døgnet, ikke gav anledning til løftede øjenbryn, havde køerne et usædvanligt højt niveau af rejse-sig og lægge-sig adfærd, som tegn på uro og stress. Normalt vil køerne lægge og rejse sig 10-15 gange i døgnet, men i denne besætning var mange af dyrene oppe og nede 20-35 gange”, fortæller Mie Riis.

Læs mere på LMO Avisen lige her. 

Top