112 mio. tilskudskroner til miljøteknologi

112 mio. tilskudskroner til miljøteknologi

02-08-2018

Fredag den 3. august er der igen muligt at søge miljøteknologi-tilskud. Der er denne gang afsat 112 millioner kroner, der skal fordeles til æg & fjerkræ, gartneri og planteavl. Kvæg- og svinestalde bliver i denne omgang forbigået.

Ordningen Almindelig Miljøteknologi giver tilskud til investeringer i nye teknologier, med det formål at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. I 2018 er rammen på 112 mio. kr. Ved ansøgning om tilskud, stilles som krav at minimum 2 tilbud indhentes. Tilskuddet dækker 40% af den samlede investeringssum.

Ifølge teknisk rådgiver ved LMO Hans Thostrup slutter ansøgningsrunden 2. oktober.

"Chancerne er ikke større fordi man kommer først. Tilskud prioriteres efter den størst mulig miljøeffekt. Det er dog vigtigt at huske, at investeringen ikke må foretages inden ansøgningen er sendt" siger Hans Thostrup.

Han anbefaler dog, at man kommer i gang og får professionel hjælp til at udfylde ansøgningen, da det kan være en kompliceret proces.

"Da der sidst var tilskud i forbindelse med pesticidindsatsen, hentede LMO ca 25% af det samlede støttebeløb hjem til kunders forskellige projekter. Vi håber naturligvis at kunne fortsætte den tendens også i denne omgang" siger Hans Thostrup.

 

Indsatsområder

Til æg & fjerkræ er der afsat 40 mio. kr. til konventionel ligelig fordelt mellem reduktion af ammoniakudledning og energiforbruget. På Landbrugsstyrelsen hjemmeside er en teknologiliste med 15 udtømmende emner, der kan søges på. Til økologiske bedrifter er der afsat 10 mio. kr. også ligelig fordelt og med 17 emner til at søge på.

Gartneri har fået 42 mio. kr. til fordeling mellem 27 forskellige emner i 3 indsatsområder: Reduktion af forbrug ved energi, næringsstoffer og pesticider.

Planteavl har fået 15 mio. kr. til reduktion af pesticidforbruget på konventionelle bedrifter og 15 mio. kr. til reduktion af næringsstofforbruget på økologiske bedrifter. Til reduktion af pesticidforbruget lyder listen på to områder til marksprøjter og 4 til mekanisk bearbejdning. Til reduktion af næringsstofforbruget på økologiske bedrifter har man valgt at bruge de 15 mio. kr. til græsnedfældere med skiveskær.

 

Traditionel planteavl har i mange år hentet forskelligt udstyr til at reducere pesticidforbruget. Denne gang er der to indsatsområder, autostyring og sektionsafblænding af sprøjte eller sensorbaseret ukrudtssprøjte.

 

Mest for pengene

Der er ingen fastpris liste og derfor kræves det, at man indhenter minimum 2 uafhængige tilbud, for så vidt investeringen er over 50.000 kr.

"De 2 tilbud er af konkurrencehensyn så investeringen bliver billigst mulig. Hvis man får tilskuddet bevilget, er det med udgangspunkt i det laveste tilbud" siger hans Thostrup.

For bedre at kunne sammenligne tilbud, har Landbrugsstyrelsen denne gang udarbejdet en tilskudsskabelon indeholdende de obligatoriske elementer.

"Som sagt er teknologilisten udtømmende, så man kun kan vælge det, der er på listen. Ligeledes er der obligatoriske elementer, som investeringen skal indeholde. Hos enkelte teknologier er der også valgfrit udstyr" afslutter Hans Thostrup.

 

Er du i målgruppen? 

Landmænd, Fjerkræavlere, Økologisk dyrehold, Gartnere, Frilandsgartnere, Væksthuse, Økologiske gartnere, Planteavlere, Kartoffel- og roeavlere, Kornavlere, Økologiske planteavlere kan du fra fredag 3. august søge om tilskud.

LMO kan hjælpe dig med at få tilskud til Miljøteknologi. Få professionel hjælp af LMOs rådgivere og øg dine muligheder for at få miljøtilskud til din landbrugsbedrift.

 

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Teknisk konsulent Hans Thostrup
Telefon: 2999 5712
Email: hat@lmo.dk

Seneste nyheder

Top