Bliv en vinder i marken

Bliv en vinder i marken

13-02-2018

Få styr på omkostningerne og høje udbytter! Nye planteavlsmøder skal forberede landmændene på 2018 – en ny sæson med helt nye muligheder for at skabe økonomi i marken.

Mange landmænd oplever lige nu, at rigtig mange marker med raps og vintersæd står med stærkt varierende vækst. Det våde efterår har skabt en del udfordringer, der vil kræve ekstra fokus i 2018, fortæller afdelingsleder i LMO Planteavl, Ole Møller Hansen:  

”Vi oplever, at store arealer med vintersæd i øjeblikket står med stor variation på markerne, og her kan gradueret tildeling være en måde at optimere planteavlen på. Det er vigtigt, at vi får forberedt landmændene så godt som muligt på, hvilke udfordringer og muligheder de står over for i 2018”, fastslår afdelingslederen. 

Samarbejde med SEGES

I samarbejde med SEGES holder LMO Planteavl blandt andet oplæg om, hvordan landmændene kan bruge sattelitbilleder til at fastsætte gødningsbehov, og hvordan man bruger det til gradueret tildeling i marken. Det sker på en række planteavlsmøder den 20. – 22. februar, hvor markøkonomi er det overordnede tema:

”Det handler om, at vi får mest muligt ned i landmandens højre baglomme. Derfor har vi inviteret Leif Knudsen og Torkild Birkmose fra SEGES, der kommer med oplæg om de nyeste resultater på gødningsområdet”, understreger Ole Møller Hansen.

Vejledning i afgrøder

Ifølge Ole Møller Hansen vil landmændene i løbet af planteavlsmøderne få præcise vejledninger i, hvad der skal ske og hvad man kan gøre med den enkelte afgrøde:

”Vintersæd og raps står meget forskellig, og man får blandt andet en vejledning i, hvordan man vurderer, om det skal sås om, eller om afgrøderne har kraft nok til at give et højt udbytte. En grundlæggende instruktion i, hvordan man sætter igang med handels- og husdyrgødning samt om der er behov for mikronæring”, fortæller LMOs afdelingsleder.

Fokus på gødning

Landbruget står over for, at store arealer skal sås med vårsæd, og målet med planteavlsmøderne er også, at give landmændene en præcis vejledning i etablering af vårsæd med og uden plov. Ifølge Ole Møller Hansen er der en række ting, man kan gøre for at skyde byggen godt i gang.

”Skal man placere gødning? Og hvilke typer virker bedst? Det er et vigtigt punkt på programmet, ligesom vi også har fokus på, hvordan landmændene får den bedste effekt af husdyrgødningen. Afslutningsvis serverer vi også årets strategi for ukrudts og svampebekæmpelse i afgrøderne”, slutter Ole Møller Hansen.

Klædt på til 2018

På mødet i LMO planteavl bliver landmanden klædt på til den nye sæson. Planteavlsmøderne finder sted den 20-22. februar i LMO husene i Viborg, Søften og Horsens.

Oplægsholdere:

Leif Knudsen eller Torkild Birkmose fra SEGES:

 • Kvælstofoptagelse
 • Måling af N-optagelse med N tester / sensor / satellit
 • Sammenhæng mellem måling og N-behov
 • Nyeste resultater af forsøg med gradueret tildeling af gødning
 • Hvordan kan vi bruge målinger og gradueret tildeling fornuftigt i 2018
 •  Nye gødningstyper på markedet

Daniel Rosenkilde Damhus, planteavlskonsulent, LMO – tema: Maskinøkonomi:

 • Økonomien i marken
 • Oplæg der kan skærpe opmærksomhed og vigtighed af at kende produktionsomkostninger mm.
 • Maskinanalyse / strategi

Kasper Holm Kristensen, planteavlskonsulent, LMO – tema: Vintersæd:

 • I hvilke situationer skal der sås om?
 • I hvilke situationer bør man så i?
 • Opstart med gødning. Hvilken gødningstype?
 • Manganmangel – hvad kan vi forvente og hvad gør vi ved det?
 • Hvor meget svovl skal der til?
 • Husdyrgødning
 • Raps

Lars Henning Gammelvind, planteavlskonsulent, LMO – tema: Vårsæd:

 • Pløjning eller såning uden pløjning.
 • Såtidspunkt og udsædsmængde
 • Prioritering af opgaverne
 • N behov. Kan man bruge N-min eller N tester?
 • Fosfor og fosforoptagelse
 • Husdyrgødning: før eller efter såning?
 • Gødningstyper
 • Placering /iblanding af gødning

TILMELD DIG HER!

For yderligere information, kontakt venligst:

Ole Møller Hansen
Telefon: 3035 8680
Email: omh@lmo.dk.

Seneste nyheder

Top