Dispensation til bjærgning af brak

Dispensation til bjærgning af brak

19-07-2018

Brak må bruges fra i 20. juli. Landbrugsstyrelsen er nu klar med en bekendtgørelse, der lemper reglerne for brak og MFO-brak, så det bliver tilladt at afgræsse og tage slæt til foder fra 20. juli 2018.

Landbrugsstyrelsens nyhed fra 19. juli 2018 (uddrag)

Tørke: Ny bekendtgørelse om mulighed for udnyttelse af MFO-brak træder i kraft 20. juli. Læs hele nyheden her.

Landbrugsstyrelsen har i dag offentliggjort en ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen mv. Ændringen træder i kraft i morgen, 20. juli. Det sker, efter at EU-Komitéen for Direkte Betalinger i sidste uge besluttede at indstille til EU-Kommissionen at tillade, at en række lande kan høste foder på MFO-brakarealer på grund af tørken.

Baggrund for ændringen af bekendtgørelse

… reglerne for det grønne krav om MFO-brakarealer lempes på grund af de usædvanligt tørre vejrforhold i 2018.

Kommissionen har i denne uge meddelt, at lempelsen af disse grønne krav kan finde anvendelse med det samme.  Den endelige formelle meddelelse fra Kommissionen forventes fortsat ultimo juli. Ministeren har på denne baggrund besluttet at fremskynde ikrafttrædelsen af lempelserne, således at ændringen kan træde i kraft hurtigst muligt fra den 20. juli og ikke den 1. august, som det tidligere blev meldt ud.

Landbrugsstyrelsen har derfor i dag udstedt en ændringsbekendtgørelse, der lemper reglerne for udnyttelse af MFO-brakarealer til foder. Ændringen til bekendtgørelsen betyder, at marker med MFO-brak kan afgræsses eller høstes med henblik på produktion af foder fra i morgen. Selvom arealet afgræsses eller høstes, mister arealet ikke sin status som brak i forhold til kravet om flere afgrødekategorier eller MFO-brak i forhold til beregningen af MFO-areal.

 

Af Jakob Ulstrup, mobiltlf. 2147 7553, e-mail jau@lmo.dk

 

Seneste nyheder

Top