Forebyg markbrande i høst

Forebyg markbrande i høst

31-07-2018

Med den ekstreme tørke er der ekstra stor fare for markbrande i forbindelse med høst og halmpresning og dermed også brand i landbrugsmaskiner. Følg anbefalingerne fra brandmyndighederne. Tjek din forsikring, hvis uheldet skulle være ude.

Høsten går snart for alvor i gang. Du kan selv være med til at sørge for, at høsten kommer til at foregå sikkert uden store brande og skader.

En hurtig indsats kan standse branden før den er ude af kontrol

Her er en række anbefalinger som mange allerede kender, men som er vigtige at genopfriske i denne tørre tid.

  • Hav altid en pulverslukker og branddasker på traktoren og mejetærskeren. Husk at få tjekket pulverslukkeren.

 

  • Hvis det er muligt, medbring en tank med vand f.eks. en marksprøjte eller en gyllevogn.

 

  • Hav altid en harve eller plov spændt for traktoren, så du hurtigt kan inddæmme en opstået brand i marken.

 

  • Når du har høstet første skår, så harv et brandbælte op til nabomarken. Det kan forhindre at en evt. brand springer til en uhøstet mark.

 

  • Hold skærebordet fri af jorden, så du ikke rammer sten der danner gnister. Tøm stenfanget jævnligt.

 

  • Undgå tobaksrygning.

 

  • Medbring altid en mobiltelefon til evt. alarmopkald til brandvæsnet. Brug 112 app når du ringer alarm, så kan brandfolkene nemmere finde frem til lokaliteten for branden.

 

  • Rengør jævnlig for støv og agner, især omkring motor og udstødning

 

  • Rens køleren jævnligt.

 

Tjek din forsikring inden uheldet er ude

Vi anbefaler, at du tjekker din forsikring hvis uheldet skulle være ude.

Det gælder også, hvordan du er dækket, hvis din afgrøde brænder som følge af brand hos naboen.

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Planteavlskonsulent ved LMO, Ulla Plauborg
Telefon: 2999 5726
Email: ulp@lmo.dk

Seneste nyheder

Top