LMO vinder over SKAT i Landsskatteretten

LMO vinder over SKAT i Landsskatteretten

09-05-2018

LMO har sammen med en kunde fået medhold i Landsskatteretten i en sag om erhvervsmæssig anvendelse af beboelsesejendomme. Afgørelsen lægger op til en praksisændring ved SKAT 
Landsskatteretten vurderer med den nye afgørelse, at bortforpagtning af jord fra en landbrugsejendom vurderet som beboelse kan anses for erhvervsmæssig aktivitet efter en konkret vurdering - uafhængigt af om ejeren selv har bopæl på ejendommen. 
I den konkrete sag har kunden fået sin ejendom vurderet som beboelsesejendom efter frasalg af jord. Kunden boede selv på ejendommen og havde bortforpagtet 2 hektar jord samt udlejet driftsbygningerne. SKAT havde ikke anset udlejning af driftsbygningerne og bortforpagtning af jorden som erhvervsmæssig virksomhed, alene fordi skatteyder selv beboede ejendommen, og ejendommen ikke havde en ejerboligfordeling.

Principiel betydning med konkrete besparelser

"For vores kunde kan en praksisændring betyde en stor skattemæssig besparelse så vi er særdeles tilfredse med Landsskatterettens afgørelse" udtaler skatterådgiver i LMO, Mimi Shin Jensen, og fortsætter "afgørelsen har pricipiel betydning, og hvis SKAT tager afgørelsen til sig og ændrer praksis på området, kan det få betydning for en lang række deltidslandbrug landet over".   
SKAT har længe fulgt en praksis om, at en beboelsesejendom, som ejeren også selv bebor, ikke kan anses for at være delvist erhvervsmæssigt anvendt. SKAT har således behandlet indtægter fra udlejningen af den del, som ejeren ikke selv bebor, som kapitalindkomst. SKATs begrundelse for denne praksis, er at udlejning fra en beboelsesejendom, som ejeren også selv bebor, ikke kan anses for erhvervsmæssig, uanset omfanget af udlejningen.
Den nye kendelse lægger op til, at SKAT skal foretage en konkret vurdering af, om udlejningen kan anses for erhvervsmæssig udlejning, og hvis udlejningen er erhvervsmæssig, kan virksomhedsordningen komme i betragtning.
"Vi har stadig til gode at se, hvordan SKAT vil forholde sig til afgørelsen, men vi finder, at Landsskatterettens afgørelse er første skridt på vejen til en ændret praksis for beboelsesejendomme" siger Mimi Shin Jensen. "Det er fantastisk at opleve, at vores fælles indsats med vores kunde har båret frugt" afslutter hun.

Åbner op for nye muligheder

Kendelsen er derfor yderst interessant særligt for skatteydere, der har opsparede overskud fra tidligere, og som med den nye vurderingslov eller på grund af frasalg af jord risikerer at få omvurderet deres ejendom til en beboelsesejendom.
LMO vil kontakte relevante kunder, så snart SKAT har reageret på kendelsen. "Vi er opmærksomme på, at mange af vores kunder vil kunne drage nytte af en sådan praksisændring " siger Mimi Shin Jensen. "Mange rådgivningsvirksomheder påstår stadig, at indtægter fra beboelsesejendomme ikke kan være i virksomhedsordningen, men der må vi bare konstatere, at tingene har flyttet sig" siger hun og afslutter "Vi står altid til rådighed, hvis man vil opdateres på den seneste udvikling inden for området".

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Skatterådgiver i LMO, Mimi Shin Jensen
Telefon: 2083 1098
Email: msj@lmo.dk

Seneste nyheder

Top