Mælkeproducenter får det bedste resultat i 20 år

Mælkeproducenter får det bedste resultat i 20 år

07-02-2018

Årets regnskabstal for landbruget bliver i dag præsenteret på LMOs Økonomikonference. Tallene viser blandt andet et historisk godt resultat for de danske mælkeproducenter – det bedste i 20 år.

LMO er i dag vært ved årets store økonomikonference i Søften, hvor regnskabstallene for 2017 blev præsenteret. Rådgivere og eksperter har i de seneste uger analyseret på helt nye tal fra over 400 regnskaber.

Regnskaberne viser blandt andet, at landbrugets øgede indtjening i 2017 blev brugt til at afvikle dyr gæld, og ikke mindst foretage nødvendige investeringer, som skal reducere fremstillingsprisen de kommende år.

”Hvad enten man er mælkeproducent, planteavler eller svineproducent, så har det været en god forretning at optimere på alle dele af sin produktion i 2017”, understreger Carsten Kragh Paulsen, Chef for LMO Business.

Mælkeproducenter får historisk gode resultater

Med baggrund i en analyse af de første 152 kvægregnskaber kan det konstateres, at de konventionelle mælkeproducenter har opnået historisk gode resultater - det bedste resultat i nyere tid:

”Mælkeproducenterne har i 2017 opnået de bedste resultater, vi har set de seneste 20 år. Det er uanset om man ser på det samlede driftsresultat (1,35 mio. kr. før personlig indtjening), drifts resultater pr. årsko (5.400 kr) eller afkastningsgraden (6,1% ). Det er historisk gode tal, hvilket der god grund til at glæde sig over, da de bedre resultater kommer oven på et par resultatmæssigt hårde år”, fortæller Rasmus Riber Rasmussen, der er virksomhedsrådgiver i LMO.

Højere afregningspris på mælk

Regnskabstallene viser, at mælkeprisen i år er realiseret til 2,76 kr. / kg. EKM for de 152 medvirkende bedrifter, som i gennemsnit har øget antallet af dyr med 8 køer til 248 køer, som hver har leveret 10.498 kg. Det er en stigning på 138 kg. i forhold til 2016.

Mælkeprisen er realiseret 60 øre højere end i 2016, hvilket svarer til 6.300 kr. pr. ko. Foruden en højere afregningspris på mælken - lidt mere mælk pr. ko og lidt flere køer - har afregningspriserne på de solgte dyr også været bedre:

”Samlet set betyder det, at dækningsbidraget er øget med 1,7 mio. kr. til 5,3 mio. kr. Af de 1,7 mio. kr. som DB er øget med pr. bedrift, er det lykkedes at bære de 1,5 mio. kr. til bundlinjen, så den er øget fra -137 tkr. til 1.363 tkr”, fortæller Rasmus Riber Rasmussen, og han fortsætter:

”Markens udbytte er trods en svær majshøst samlet set på niveau med 2016. De kontante kapacitetsomkostninger er øget med 200 tkr. hvilket vedrører maskiner, vedligehold og løn. Dette skyldes dels en svær majshøst, et efterslæb fra et par hårde år i 15 og 16”, understreger virksomhedsrådgiveren.

Store spredninger

Det gennemsnitlige resultat på 1.363 tkr. dækker over store spredninger. De bedste 25 % tjener godt 10.000 kr. pr. årsko, mens gennemsnittet ligger på godt 5.000 kr. i driftsresultat pr. ko. Som tidligere består forskellen hovedsageligt i, at de bedste er bedre på DB: Mere mælk pr. ko, lidt højere afregningspris på mælken - modsat har de lavere foder- og dyrlægeomkostninger.

Fremstillingsprisen på et kg. mælk (efter ejeraflønning og EK forrentning) er på niveau med 2016, hvilket umiddelbart ikke er tilfredsstillende. Men det skyldes større kontante kapacitetsomkostninger”, siger Rasmus Riber Rasmussen.

Der er investeret for godt 1. mio. kr. i gennemsnit pr. bedrift. Hvilket bevirker, at der er et gennemsnitlig likviditetsoverskud på 638 tkr. Der har der både har været plads til reinvesteringer og til afdrag i 2018. Egenkapitalen er som følge af de bedre resultater øget med 900 tkr. svarende til en forbedring af soliditeten på 2 %.

Økologiske mælkeproducenter

De økologiske mælkeproducenter har økonomisk også haft et af de bedste år i nyere tid. I en analyse af de første 23 økologiske kvægregnskaber fremgår det, at de som gennemsnit har tjent 1,67 mio. kr. med i gennemsnit 212 årskøer. Det svarer til en indtjening på 7.850 kr. pr. ko.

Da økologerne har mere jord pr. årsko end de konventionelle, kan man ikke umiddelbart sammenligne dette resultat. Økologerne har i 2017 opnået en afkastningsgrad på 5,5% i  2017.

”De økologiske mælkeproducenter har i 2017 realiseret en mælkepris på 3,62 kr. pr. kg. Mælk hvilket er en stigning på 25 øre i forhold til 2016. De økologiske mælkeproducenter har dog været ramt af stigende foderomkostninger, og derfor er dækningsbidraget kun øget med 13 øre pr. kg. mælk. Ligesom de konventionelle har økologerne også haft en effektivitets fremgang med mere mælk pr. ko, og flere køer og ha”, fortæller Rasmus Riber Rasmussen.

Han understreger, at det samlede db er øget med 500 tkr. i forhold til 2016 for økologerne. Heraf lykkedes det at få de 400 tkr. på bundlinjen, således at den øges fra 1.220 tkr. i 2016 til 1.666 tkr.

Som hos de konventionelle mælkeproducenter, kan der også hos økologerne konstateres en stigning i kapacitetsomkostningerne, hos økologerne svarer omkostningsstigningen til stigningen i produktionsomfang.  

2018 - Lavere mælkepris

Den effektivitetsfremgang som mælkeproducenterne har oplevet de sidste mange år, med mere mælk pr. ko og flere køer og ha. pr. bedrift forventes at forsætte i 2018.

”Omvendt forventes mælkeprisen på nuværende tidspunkt at være 31 øre lavere i 2018, svarende til 3.300 kr. pr. ko. Som følge af et lidt større produktionsomfang forventes kapacitetsomkostningerne øget. Øvrige forudsætninger forventes stort set uændret i forhold til 2017. Dette giver for de 152 bedrifter et gennemsnitlig resultat i 2018 på 612 tkr. eller 2.350 kr. pr. ko”, slutter LMOs virksomhedsrådgiver.

For yderligere information, kontakt venligst:

Rasmus Riber Rasmussen
Telefon: 5150 8515
Email: ckp@lmo.dk

Seneste nyheder

Top