Massivt fremmøde til sprøjtedemo med UV-væske

Massivt fremmøde til sprøjtedemo med UV-væske

20-09-2018

Op mod 150 interesserede landmænd var mødt op til LMO’s sprøjtedemonstration, hvor tankene blev fyldt op med en særlig væske, der kunne ses under UV-lamper. Ved hjælp af lamperne blev det tydeligt, hvilken sprøjtedyse og indstilling der gav den bedste beskyttelse og mindst afdrift af planteværn.

Interessen var stor, da op mod 150 interesserede landmænd og landmandsstuderende var mødt op til sprøjtedemonstration med UV-lamper tirsdag aften.

Sprøjtedemonstrationen, som blev afholdt af LMO og Karup Kartoffelmelfabrik ved landmand Jørgen Kviesgaard i Bording, bød på et væld af traktorer, sprøjter og sprøjtedyser. Formålet med aftenen var at vise forskellige sprøjtetyper frem i forskellige indstillinger med henblik på at finde den optimale sprøjtedyse for at få den mest effektive sprøjtning– til gavn for både miljø og bundlinje.

Aftenen blev skudt i gang med et fagligt oplæg af Lars Bødker fra Seges, som kom ind på det store arbejde, der ligger i at trække resultater fra forsøgsparceller ud til forhold i marken.

”I marken kan der ske mange uventede ting i forhold til, når vi prøver nye ting i forsøgsparcellerne. Hvis vi eksempelvis kører på ujævne marker, risikerer vi at køre i huller og kiler, og det giver en ujævn sprøjtning med en bestemt dyse og indstilling. Og hvis man kører i de samme huller det samme sted på marken hver eneste gang, så får man den samme ujævne sprøjtning hver eneste gang. Og så risikerer man, at der udbryder skimmel samme sted”, sagde han,

Rækkevis af sprøjter og dyser

Han blev bakket op af Hans Thostrup, teknisk rådgiver og sprøjteekspert hos LMO, som gav de fremmødte sprøjteentusiaster en nøje indkøring i de forskellige sprøjteteknikker til kartoffelavl, ligesom han talte om de dyser, der inden for kort tid skulle i aktion under UV-demonstrationen på marken.

Intet mindre end fire sprøjter blev testet på marken, herunder en Danfoil, en Dammann, en Horsch og en Hardi, som blev testet med forskellige dyser i normal dyseafstand samt ved 25 cm afstand mellem dyser såvel som sænket og hævet bom.

”Den vinklede dyse kan betyde utrolig meget for nedtræningen. Her er det virkelig vinklingen, der betyder noget. Ved hjælp af væsken i tankene får vi alle syn for sagen for, hvor planteværnet egentlig ender”, sagde han for den store forsamling.

UV-væske i sprøjterne

Da solen så småt var på vej ned blev sprøjtetankene fyldt med vand og en væske, som kunne ses af et ultraviolet lys. På tur kørte de forskellige sprøjter ud i marken og sprøjtede væsken ud med forskellige indstillinger og dyser.

Herefter gik LMO’s tekniske rådgiver Hans Thostrup og Rasmus Trads fra Karup Kartoffelmelfabriks agroafdeling rundt i markerne med ultraviolette lamper for at påvise præcist hvor sprøjterne havde ramt.

”Det gav virkelig folk et klart billede af, hvordan man bedst muligt sikrede sig mod skimmel såvel som afdrift. Det er både godt for landmandens pengepung, idet han sparer penge på planteværn. Derudover er det også godt for naturen, da vi undgår spredningen mest muligt”, siger Hans Thostrup.

Flere af tilhørerne var netop på udkig efter nye sprøjter, og her havde Hans Thostrup også et lille pengemæssigt råd med.

”Der er jo en tilskudsordning på 15 millioner kroner, som man kan søge af inden for de næste to år. Så hvis I står over for at skulle købe en ny sprøjte, så er der lidt penge at hente – få dem derfor søgt hurtigst muligt”, sagde han.

Successen udbredes til juletræer

LMO afholder en tilsvarende demonstration i juletræer i løbet af de kommende uger. Den 25. september afholdes et i Ulstrup, den 27. september i Christiansfeld og den 2. oktober i Sorø.

Ligeledes vil der her blive testet en række forskellige sprøjter, ligesom der vil blive fundet en enkelt, der vil være den optimale.

For yderligere information, kontakt venligst:

Teknisk rådgiver Hans Thostrup
Telefon: 2999 5712
Email: hat@lmo.dk

Seneste nyheder

Top