Økolog: Vurdér din grovfodersituation nu!

Økolog: Vurdér din grovfodersituation nu!

18-06-2018

Med de ekstreme vejrforhold vi har haft indtil nu, står vi med en situation hvor vi nemt kan komme til at mangle 1500 FE grovfoder pr. økologisk malkeko.
 
De fleste marker er stadig tørkestresset, selvom der nu er kommet lidt nedbør. Andet slæt er meget lille og hvis der kommer nedbør, vil 3. slæt også hurtigt gå i stængel på marker uden vanding. Samtidig går det hårdt ud over hvidkløveren, så vi kan forvente en lav kløverprocent resten af året. I marker med korn til helsæd er der store forskelle i væksten og omfanget af tørkeskader. Så vi kan forvente alt mellem 10-50 % fald i udbytterne. For økologer som har majs, kan en god majshøst rette op på noget af det tabte. Det er en ganske alvorlig mangel vi kan stå overfor og derfor bør situationen allerede nu vurderes, så der kan lægges en strategi fremadrettet.
 
For økologer med et krav om minimum 60 % grovfoder er der et mindre spillerum. Der er for nuværende ikke udsigt til at dette krav lempes pga. tørken.

Overvejelser og muligheder:

Overblik

  • Hvad har du på lager? Og hvilken kvalitet?

Høst af 2. slæt -hvad gør du?

  • 2. slæt er lille med mange stængler. Hvis du tager det nu er det vores vurdering at det kan blive kofoder, men udbyttet er formentlig kun 5-700 FEN. Uden vand vil 3. slæt også sættes stængler tidligt, så hvis du kan bruge kviefoder så vent til der er udsigt til en del nedbør og pak så anden slæt ind.

Sikre grovfoderforsyningen

  • Brug halm, hø: Det vil give plads til ekstra tilskudsfoder, men er omkostningstungt.
  • Helsæd vs. ribbehøstet korn: Kornmarker, som ellers skulle være til modenhed kan tages som helsæd eller ribbehøstes. Ved grovfodermangel foretrækkes helsæd, da mere af afgrøden bjærges. Ribbehøstet korn indgår som grovfoderandel og kan overvejes hvis der er nok grovfoder, der fylder.
  • Ekstra grønkorn: Efter helsæd høstet midt juli kan du etablere grønhavre med italiensk rajgræsudlæg. Havre har en hurtig vækst og er billig i udsæd. Det giver mulighed for at høste et efterslæt (midt september). Vi forventer at det vil give 2500 FE pr ha. Efterfølgende kan marken afgræsses i oktober.
  • Er nye udlægsmarker i gang? De har det svært og en del steder vil der ikke komme et ordentligt udlæg. Du kan vælge at holde marken sort og bekæmpe rodukrudt og så nyt udlæg i august. Alternativt kan du så grønhavre med italiensk rajgræs, som nævnt ovenfor. Tjek udlægget en ekstra gang inden du gør det, da det kan overraske positivt.

Vurdering af situationen- få et tværfagligt besøg med planteavls- og kvægrådgiver

Situationen er vidt forskellig fra ejendom til ejendom. Vi anbefaler at du fået taget bestik af situationen NU, så der kan lægges en plan og indgås købsaftaler hurtigst muligt, hvis det er nødvendigt.

Kontakt LMO Økologi på 7015 4000, hvis vi skal hjælpe dig.

For yderligere information, kontakt venligst:

Økologirådgiver Kirstine Flintholm Jørgensen
Telefon: 2070 0636
Email: kfj@lmo.dk

Seneste nyheder

Top