Teknologi skaber god økologi

Teknologi skaber god økologi

13-03-2018

Den teknologiske udvikling i landbruget har været stor de seneste år, og robotter og fototeknologi bliver snart en betydelig del af den økologiske landmands arbejde.

Robotstyrede stalde og redskaber som næsten tænker selv. Det er og bliver en del af fremtiden for den økologiske landmand. Sådan lyder et af budskaberne, når LMO den 19. marts inviterer til årets første økologimøde ”Klar til start i marken”, som skal gøre de økologiske landmænd klar til foråret og den kommende sæson:

”Vi oplever i stigende grad, at økologerne efterspørger viden om teknologiske muligheder og løsninger, der kan hjælpe dem i deres landbrug. Det er afgørende for økologien i fremtiden”, siger Lars Egelund Olsen, der er økologirådgiver i LMO.

Ifølge LMOs tekniske rådgiver, Hans Thostrup, er perspektivet og mulighederne for brug af teknologi i landbruget uendelige:

”Teknologi og fototeknologi er og bliver et særdeles vigtigt værktøj. Jeg er overrasket over, hvor meget der er sket på bare 2-3 år. Jeg vil faktisk sammenligne det med biler, der selv kører. Biler der selv bremser, blænder lys ned og selv kan parkere”, siger Hans Thostrup. 

Skal være konkurrencedygtig

LMOs økologimøde den 19. marts vil blandt andet handle om såning af vårsæd, gødskning af kløvergræs, efterafgrøder, økonomi og nøgletal for økologien. Mødet er samtidig en optakt til LMOs store Øko-plantetræf den 13. juni, der er sommerens største udstillingsvindue for økologisk landbrug.

Ifølge LMOs økologirådgiver er ny teknologi dog så afgørende en forudsætning for at følge med tiden og blive ved med at være konkurrencedygtig, at det er et vigtigt punkt på dagsordenen ved begge arrangementer:

”De danske økologer laver rigtig gode konkurrencedygtige produkter, men vi kan blive endnu bedre, og noget af det vi kan forbedre er vores effektivitet. Også for økologerne bliver det afgørende at flytte sig, så man kan udnytte ressourcerne mere effektivt. Her tænker jeg for eksempel på at opnå en bedre ukrudtsbekæmpelse med færre brug af ressourcer”, siger Lars Egelund Olsen.

Samarbejde med AgroIntelli

Derfor har LMO inviteret AgroIntelli til at fortælle om brugen af den nyeste teknologi i marken. Robotterne har nemlig allerede gjort deres indtog som en del af hverdagen i de økologiske landbrug:

”I dag bruges de især i højværdi afgrøder på rækker til plantning og ukrudtsbekæmpelse samt i overvågning af afgrøder. Med tiden forventes de også at vinde indpas i flere landbrugsafgrøder til såning, gødskning og ukrudtsbekæmpelsen. Desuden kan mindre førerløse robotter eventuelt på sigt løse udfordringen med store og tunge maskiner, der i dag laver skade på jorden”, understreger Lars Egelund Olsen.

Ifølge LMOs tekniske rådgiver, Hans Thostrup, kan der godt drages paraleller fra erfaringerne med brug af robotter i det konventionelle landbrug:

”Robotter er jo kommet i verden for at hjælpe os med arbejde, der er gentagende, og vi har jo masser af halvrobotter, hvor elektroniske løsninger hjælper brugeren. Vi har i en del år brugt satellitter eller GPS til at køre de rigtige steder. I økologien bruger vi mekaniske bekæmpelser, hvor vi rykker ukrudtet fri eller dækker det til. Her er styring med GPS godt, idet vi ikke må behandle jorden dobbelt ej heller undlade at behandle noget”, fortæller Hans Thostrup.

Vil revolutionere økologisk landbrug

Ligesom fototeknologi allerede er en del af det konventionelle landbrug, kan den særlige teknologi også være en stor fordel for økologiske landmænd:

”Den økologiske landmand har kun afgrødens konkurrenceevne og mekanisk bekæmpelse til at kontrollere ukrudtet. Dét at et kamera kan skelne afgrøde (rækker) og måske med tiden enkelte planter, gør ukrudtsbekæmpelsen langt mere effektiv og præcis. Perspektivet er også at kunne detektere afgrødeplanter så præcist, at gødskningen og ukrudtsbekæmpelsen bliver på enkeltplante niveau”, siger Lars Egelund olsen.  

Ifølge økologirådgiveren vil robotter og fototeknologi på sigt kunne revolutionere det økologisk landbrug:

”På den korte bane handler det om overvågning og timing af opgaver. Men på den lange bane vil teknologien kunne revolutionere den måde vi driver landbrug på i dag og dermed også landmandens rolle til at styre og kontrollere flere små robotter i stedet for selv at sidde mange timer i traktoren”, slutter rådgiveren.

LMOs økologimøde ”Klar til start i marken” afholdes den 19. marts kl. 17.45 - 21.15 hos LMO, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup

TILMELD DIG HER!

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Lars Egelund Olsen
Telefon: 2148 0899
Email: leo@lmo.dk

Seneste nyheder

Top