LMO vinder 12 sager i Landsskatteretten: Erstatninger bliver nu skattefri

LMO vinder 12 sager i Landsskatteretten: Erstatninger bliver nu skattefri

13-12-2018

Erstatninger for strukturskader på marker ved eksempelvis nedgravning af elkabler vurderes nu som skattefrie, uanset graden af skaden på jorden. ”Det vil hjælpe landmænd hver gang, anlægsprojekter skal i jorden”, lyder det fra chefrådgiver i skattesager ved LMO.

Når en landmands marker bliver gravet op af gravemaskiner som del i nationale eller private anlægsprojekter, som gør krav på landmandens jord, vil det nu kunne udløse en skattefri erstatning.

Det har Landsskatteretten netop slået fast efter at have givet LMO medhold i 12 forskellige sager på én gang, hvor landmænd hver især havde fået anlægsskader på deres marker.

Indtil nu har Skattestyrelsen delt skader på jorden, eksempelvis som følge af anlægsprojekter, op i tre kategorier; lette skader, mellemsvære skader og svære skader.

De lette og mellemsvære skader er blevet set som tidsbegrænsede skader, og der har i Skatterådets øjne derfor kun været tale om et udbyttetab på markerne. Det har indtil nu udløst en erstatning, hvor der skal betales skat af 22-56% af erstatningssummen afhængig af landmandens individuelle skatteforhold.

De svære skader er derimod blevet set som forringelse af fast ejendom, da skaderne er permanente, og det medfører, at erstatningen er skattefri.

Men nu har Landsskatteretten slået fast, at alle strukturskader, uanset graden af skade, er en forringelse af fast ejendom, og dermed udløser det en erstatning, der er skattefri.

”Det betyder, at de 12 landmænd, vi har ført sagerne for, nu har fået en principiel afgørelse om, at deres strukturskader er en værdiforringelse af deres faste ejendom. Og det betyder, at de nu slipper for at betale skat af deres erstatninger”, fortæller Kirsten Cato Jensen, der er chefrådgiver ved LMO, og som har ført sagerne ved Landsskatteretten på vegne af landmændene.

Hjælper landmanden hver gang

Fælles for LMO’s 12 sager har været, at landmændene, i forbindelse med nedgravning af et kabel til Norge, har indgået aftale med Energinet om jorden.

I sagerne har hver enkelt landmand fået erstatninger på typisk 20-50.000 kroner, og med afgørelserne er der fremadrettet lagt op til en ændring af Skattestyrelsens praksis for lignende sager.

Og det er væsentligt, fortæller Kirsten Cato Jensen.

”Det er vigtigt, at landmanden ikke beskattes af sin erstatning. Det er jo et spørgsmål om kroner og øre, og det her vil hjælpe landmanden hver gang, anlægsprojekter skal i jorden”, siger hun.

”I de 12 sager, vi netop har fået medhold i, er der ikke tale om exceptionelt store erstatninger. Men der kan jo sagtens være tale om langt større erstatninger, hvis store anlægsprojekter rammer uhensigtsmæssigt ind over en given lodsejers jord. Derfor er det essentielt, at vi nu har fået slået fast, at strukturskadeerstatningerne ikke skal beskattes”.

Få hjælp af din økonomirådgiver

Over flere dele af Danmark kører der lige nu store anlægsprojekter, som efter alt at dømme vil kræve eksempelvis nedgravning på lodsejernes jorde.

Bl.a. er gasledningen Baltic Pipe på vej, som skal lede gas fra de norske naturgasfelter til Polen, ligesom der er planer på tegnebrættet for store vindmølleparker og ikke mindst en ’elmotorvej’ i Vestjylland.

Men præcis, hvor mange sager, der kan være omfattet af Landsskatterettens nye afgørelse, er svært at vurdere, fortæller Kirsten Cato Jensen.

”Men det er formentlig mange. Sikkert og vist er det i hvert fald, at vi har mange flere lignende sager liggende. Flere landmænd havde ikke påtænkt sig at klage beskatningen af beløbet, typisk på grund af beløbets størrelse, men de har nu mulighed for at få genoptaget deres sag”, siger Kirsten Cato Jensen og uddyber, at LMO vil gøre sit for, at selskabets øvrige kunder får glæde af den nye afgørelse.

”Vi vil kontakte vores kunder, som har lignende sager, med henblik på at få genoptaget dem og gøre vores til, at de får en skattefri erstatning. Og vi kan kun opfordre andre – kunder eller ej – til at kontakte os, hvis man har været ude for det samme”.

Kan gå til domstolen

Kirsten Cato understreger dog, at Skattestyrelsen inden for tre måneder kan indbringe sagerne for domstolen, hvis de er uenige i afgørelsen.

”Jeg kan dog slet ikke forestille mig, at det vil være tilfældet”, siger hun. 

For yderligere information, kontakt venligst:

Chefrådgiver Kirsten Cato Jensen
Telefon: 5136 1865
Email: kcj@lmo.dk

Seneste nyheder

Top