LMO vinder igen over SKAT i Landsskatteretten: Lægger op til ændring af retspraksis

LMO vinder igen over SKAT i Landsskatteretten: Lægger op til ændring af retspraksis

13-11-2018

Med afgørelsen slipper en forhenværende landmand for at skulle betale en restskat på 2,6 millioner kroner. Det er tredje gang, LMO får medhold i en sådan sag, og derved er der lagt op til en ændring af retspraksis.

Det er nu muligt for landmænd, der vil afvikle deres landbrug men stadig blive boende på ejendommen, at sælge jorden fra og stadig fastholde den attraktive virksomhedsskatteordning ved eksempelvis at bortforpagte den resterende jord eller udleje driftsbygningerne.

Det står nu klart, efter at LMO for tredje gang på et halvt år har vundet over SKAT i Landsskatteretten med en sådan sag.

Tidligere har det været nødvendigt at købe eksempelvis en udlejningsejendom, for at det derved blev muligt for landmanden at fastholde anvendelse af virksomhedsordningen og dermed løbende afdrage det opsparede overskud.

Har undgået at betale 2,6 mio. kr. i restskat

I den seneste sag, LMO har ført for en kunde, og som har været under behandling i mere end tre år, stod en forhenværende landmand til at skulle betale en restskat på 2,6 millioner kroner.

Det skyldes, at han for år tilbage solgte langt størstedelen af sin landbrugsjord fra, og dermed ændrede hans ejendom formelt set karakter fra landbrug til beboelse.

Efter frasalget bortforpagtede han den resterende jord samt udlejede driftsbygningerne. På konto for opsparet overskud (virksomhedsskatteordningen, red.) stod nu syv millioner kroner, som han bl.a. havde sparet op i forbindelse med salget af jorden.

Ifølge SKAT kunne virksomhedsskatteordningen ikke bruges til indtægter på en beboelsesejendom, hvor ejeren selv boede, eftersom dette overskud i deres øjne skulle regnes som kapitalindkomst.

I grove træk ville det i dette tilfælde betyde, at landmanden skulle betale topskat af det opsparede overskud på syv millioner kroner, svarende til en restskat på 2,6 millioner kroner.

Den vurdering var LMO uenig i og førte efterfølgende sagen videre til Landsskatteretten, hvor LMO fik medhold. Med rettens ord undgik den nu forhenværende landmand dermed at skulle betale en restskat på 2,6 millioner kroner.

Tredje sejr over SKAT

”På kundens vegne er vi naturligvis glade for, at Landsskatteretten har givet os medhold i sagen. Det betyder, at landmanden både sparer en stor restskat, ligesom han kan fortsætte med at anvende virksomhedsordningen”, siger Mimi Shin Jensen, skatteekspert hos LMO, som har ført sagen for landmanden.

Foruden den seneste sag har LMO også fået medhold i to lignende sager i Landsskatteretten omkring erhvervsmæssig anvendelse af beboelsesejendomme i år.

Landsskatteretten har i alle tilfælde vurderet, at bortforpagtning af jord fra en landbrugsejendom vurderet som beboelse kan anses for erhvervsmæssig aktivitet efter en konkret vurdering – uafhængigt af om ejeren selv har bopæl på ejendommen eller ej.

”I kraft af at det er den tredje afgørelse, og at en af afgørelserne er offentliggjort af SKAT selv, lægger dette op til, at vores tolkning nu er praksis i forhold til fremtidige sager”, siger Mimi Shin Jensen, der i samme ombæring opfordrer nuværende eller tidligere landmænd, der står i en lignende situation, til at rette henvendelse til LMO for at få hjælp.

”Landsskatterettens afgørelser betyder derfor, at vi nu står bedre rustede til lignende sager i fremtiden. Der kan ikke gives garantier, men vi står klart stærkere nu på området, end vi gjorde forinden den de nye afgørelser”, siger Mimi Shin Jensen, skatteekspert hos LMO.

For yderligere information, kontakt venligst:

Skatteekspert Mimi Shin Jensen
Telefon: 2083 1098
Email: msj@lmo.dk

Seneste nyheder

Top