Krisehjælp

Få hjælp i svære situationer

Du kan henvende dig til beredskabet i alle akutte situationer

Alvorlige sygdomme i besætningen, brand, stormskade samt ved mistanke om vanrøgt m.v. der involverer husdyr.

Skulle du få behov for det, så står vi til rådighed med hjælp og støtte, når presset er størst, og du har svært ved at overskue situationen.

Vi kan hjælpe med at tale med myndigheder, dyrlæger, foderstoffer, pengeinstitutter osv. Vi har et stort netværk af faglige medarbejdere, der kan hjælpe med overblik, oprydning og pasning af dyr. Vi kan også hjælpe med kontakt til specialister, der har fokus på den mere personlige og menneskelige side af en krise.

 

LMO Kriseberedskab kender love og regler og håndterer både presse og myndigheder

Vi lægger vægt på, at beredskabet altid er tilgængeligt, og at du kan komme i kontakt med os. Ring 7015 4000 i åbningstiden 8.00-16.00. Eller kontakt:

  • Kvæg: Karsten Lauridsen, Vicedirektør, mobil: 2320 1281
  • Svin: Kristian Nielsen, afdelingschef for LMO Svin: 2999 5702

Nederst på denne side kan du hente en fuld oversigt over LMO KriseTeam

 

Hotline: hvis du må forlade dit landbrug - brug landbrugets kriserådgivning på tlf. 7020 0442

DLBR’s socialkonsulenter har etableret en kriserådgivning, der står på tre ben:

  • Krisetelefonen, som besvares af socialkonsulenter. Den kan bruges af landmænd, pårørende, konsulenter m.fl. Det er gratis at ringe ind, og telefonen er åben hver dag kl. 9-12. Nummeret er: 7020 0442
  • Samtaler med en socialkonsulent i op til 5 timer. Tilbuddet er gratis, hvis du (eller din ægtefælle) ikke selv har råd til konsulenthjælp.
  • Erfagrupper for landmænd på vej ud af erhvervet.

Ring gratis på 70 200 442 og få en snak med en socialkonsulent om, hvordan du kommer videre i en svær tid. Linjen er åben hver dag mellem 9 og 12. Uden for åbningstiden kan der indtales en besked, og så bliver man kontaktet næste hverdag. 

 

Hvem kan henvende sig til hotlinen?

Landmænd og deres familier i økonomisk og personlig krise med behov for hjælp, som ikke selv kan betale for rådgivningen. 

 

Startpakke med op til 5 timers socialrådgivning

  • Socialkonsulenten kan yde op til 5 timers socialrådgivning. 
  • Rådgivningen kan bestå af telefonrådgivning, personlig samtale, samtale hos fx kommunen med socialkonsulenten som bisidder, henvisning til hjælp andre steder m.m. 

 

Hvem kan få startpakken?

For at landmændene kan få startpakken skal følgende krav være opfyldt:

  • Landmændene skal være medlem af Landbrug & Fødevarer. 
  • Landmændene kan ikke selv betale for rådgivningen. 
  • Landmændene er blevet henvist til videre hjælp af en af de tilknyttede socialkonsulenter efter en faglig vurdering. 

 

Mennesker med nye muligheder

I stedet for at betragte sig som ”færdige” skal landmænd i krise se sig selv som mennesker med nye muligheder – både personligt, socialt og i forhold til erhverv.

At det i så mange tilfælde lykkes efter kontakten med DLBR, hænger sammen med, at landmænd i kraft af deres erhverv ofte har et drive, som end ikke tunge tider og pinefulde oplevelser kan holde nede. De er vant til at manøvrere gennem mange slags vanskeligheder. Og langsomt begynder de at se lys for enden af tunnelen.

Har du ufrivilligt måttet forlade landbruget, og har du lyst til at gøre noget ved din situation, så ring 70 200 442.

Download

Oversigt over LMO Kriseteam

Top