Jeg vil gerne kontaktes

Østjydsk Familielandbrug

Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og kulturelle interesser.

Organisationen skal derfor:

  • Varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder
  • Gennem repræsentation og PR-arbejde fremføre foreningens synspunkter
  • Planlægge og formidle fagligt rådgivningsarbejde
  • Samarbejde med andre organisationer
  • Støtte og koordinere arbejdet i lokale foreninger
  • Foreningen er tilsluttet Familielandbruget og er underlagt dens vedtægter.
     

Dit medlemskab hos din lokale forening og dermed Landbrug & Fødevarer har stor betydning både for dig som medlem, men også for erhvervet generelt. For ud over at medlemskabet giver dig en række fordele, betyder dit kontingent ligeledes ressourcer til på den lange bane at varetage dine og erhvervets interesser.

Det får du ud af et medlemsskab af Landbrug & Fødevarer:

Hos Landbrug & Fødevarer og i din lokale forening har dit kontingent stor betydning. Det gør det muligt for os at arbejde for dine og erhvervets muligheder og udfordringer samt arbejde for at optimere rammevilkårene for udvikling, produktion og afsætning. Vi arbejder på EU plan, på nationalt plan samt regional- og kommunalplan for at sikre de bedst mulige rammevilkår for erhvervet.
I kraft af dit kontingent får du derudover en række konkrete fordele og adgang til en bred vifte af tilbud såsom Gruppeliv, Gruppepension, Sundhedsforsikring, Indkøbsklub, Landkøb og landmand.dk.

Som medlem får du også

LandbrugsAvisen leveret på din bopæl.
Favørpris på specialmagasiner som Kvæg, Hest, Svin mv.
www.landmand.dk kan aktive medlemmer bruge deres medlemsnummer som bruger-id og få nyheder, faglig opdatering og adgang til værktøjer samt vejrudsigter.
Adgang til fagligt materiale på www.landbrugsinfo.dk (gratis for aktive medlemmer).
Mulighed for at tegne en attraktiv sundhedsforsikring, gruppelivsforsikring og pensionsordning.
Adgang til salg på favorable vilkår.
Adgang til en veludbygget vikarordning i tilfælde af sygdom, ferie mv.
Adgang til tilbud hos Indkøbsklubben - læs mere på www.indkoebsklubben.dk
Se flere fordele på www.lf.dk/medlemstilbud. Eller kontakt din forening.


Et medlemsskab giver:

Direkte adgang til hele landbrugets rådgivningstjeneste
Direkte indflydelse i en demokratisk opbygget organisation med tradition for aktiv stillingtagen og nytænkning

Vi arbejder for:
Familielandbrugernes interesser
Et bæredygtigt erhverv, der kombinerer økonomi og miljøhensyn
Landmandsfamiliernes økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
Dygtiggørelsen af den enkelte landmand - gennem kurser, bedriftsbesøg og markvandringer
 

Medlemskab i praksis:

Ægtefælle/samlever er med på samme medlemskort
Adgang til det eneste landsdækkende udvalg, der varetager interesserne for HELE familien
Attraktive rabatordninger
Og endelig en solid politisk, faglig og kulturel orientering gennem medlemsbladet

Vil du være medlem, så kontakt:
Hanne Hjortshøj Østergaard, tlf.: 3092 6272 og mail: hao@lmo.dk

Familieudvalg:

Formand:
Vibeke Wisti Lassen Stillingvej 3, 8471 Sabro – tlf. 8694 8986 / 2381 9942 - mail: vibekewistilassen@yahoo.dk

Næstformand:
Eva Steffensen, Solbjerg Have 7, 8355 Solbjerg – tlf. 2556 1012 - mail: langelle@mail.dk

 

Hilda Andersen, Solsortevej 9, 7171 Uldum, tlf. 2185 8991 mail: ole-andersen@tuknet.dk

Marianne Hammer, Hårupvej 15, Føvling, 8740 Brædstrup – tlf. 7576 3016 / 2554 0057 – mail: dalkildegaard@hotmail.com

Inge Sara Jensen, Vesterskovvej 173, 8300 Odder – tlf. 2091 2415 – mail: isb.jensen@gmail.com

Irma Vase, Nordremolgervej 23, 8700 Horsens – tlf. 2033 3824 – mail: jvase@mail.tele.dk

 

Østjydsk Indkøbsforening

Indkøbsforeningens formål er at finansiere indkøb af landbrugsredskaber og maskiner til anvendelse i mindre landbrugsbedrifter.

Alle landbrug og mindre virksomheder i landdistriktet har mulighed for lån i Indkøbsforeningen. Betingelserne for at opnå lån er et medlemskab i Indkøbsforeningen, og at der stilles en garantikapital på 2.400 kr. pr. medlem.

Oplysninger om låneforhold:
Kontant udbetaling på mindst 25% af købesummen + hele momsen.
Provision: 2% af købesum (min. 1.000 kr., max. 2.500 kr.)
Der kan højest lånes 500.000 kr.
Afdragstid normal 3 - 6 år.
Renter er pt. 3%.

Har ovenstående interesse så kontakt driftsleder: Jytte Eriksen, tlf. 8728 2294.

Organisation

Formand:
Niels Jørgen Thomsen 
Klattrupgade 34
8970 Havndal

Mobilnummer: 2448 8216
E-mail adresse: skovsminde.thomsen@mail.dk

Næstformand:
Svend Rytter Pedersen
Udbygårdevej 9, Udbygårde
8961 Allingåbro

Telefonnummer: 8648 1742
Mobilnummer: 2068 8984
E-mail adresse: s.rytter@dlgtele.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Ralf Jensen
Kongshavevej 284
8300 Odder

Telefonnummer: 4092 4932
E-mail adresse: ulvskovgaard@hotmail.dk

Thorvald Ellehede
Skovsrodvej 33
8670 Låsby

Telefonnummer: 8695 1488
Mobilnummer: 3022 3625
E-mail adresse: tellehede@hotmail.com
 
Søren Laursen
Sattrupvej 40, Sattrup
8752 Østbirk

Telefonnummer: 7578 1411
Mobilnummer: 4159 1411
E-mail adresse: sattrupvej@gmail.com

Jens Kristensen
Byagervej 47, Voldby
8450 Hammel

Telefonnummer: 8696 1038
Mobilnummer: 4038 2185
E-mail adresse: hedebogaard@c.dk

Jørgen Vase
Ndr. Molgervej 23
8700 Horsens

Telefonnummer: 7567 3824
Mobilnummer: 4054 3824
E-mail adresse: jvase@mail.tele.dk  

Vibeke Wisti Lassen
Stillingvej 3
8471 Sabro

Telefonnummer: 8694 8986
Mobilnummer: 23 81 99 42
E-mail adresse: vibekewistilassen@yahoo.dk

René Koch Nielsen           
Ved Kirken 7, Værum
8940 Randers SV

Telefonnummer: 8644 5888
Mobilnummer: 2070 5888
E-mail adresse: r.nielsen@vip.cybercity.dk

Kurt Sejersen
Bode Engvej 11
8950 Ørsted

Telefonnummer: 8648 1375
Mobilnummer: 4059 4222
E-mail adresse: ksbode11@gmail.com 

 

Lokalforeninger

Randers og Omegns Familielandbrug
Formand:Niels Jørgen Thomsen, Klattrupgade 34, 8970 Havndal - tlf. 2448 8216

Djurslands Familielandbrug
Formand: Svend Rytter Pedersen, Udbygårdevej 9, Udbygårde, 8961 Allingåbro - tlf. 8648 1742

Ry-Hammel Familielandbrug
Formand: Thorvald Ellehede, Skovsrodvej 33, 8670 Låsby - tlf. 8695 1488.

Horsens- Brædstrupegnens Familielandbrug
Formand: Jøgen Vase, Ndr. Molgervej 23, 8700 Horsens - tlf. 7567 3824.

Odderegnens Familielandbrug
Formand: Ralf Jensen, Kongshavevej 284, 8300 Odder - tlf. 4092 4932


Privatlivspolitik for Østjydsk Familielandbrug

Klik her for at hente vores privatlivspolitik

Top