Pattegriseoverlevelsen skal øges!

02-10-2019 00:00:00

LMO og SEGES inviterer, med en række andre DLBR virksomheder, til et forløb, der målrettet skal øge pattegriseoverlevelsen og opnå flere fravænnede smågrise.

Projektet kaldes for PattegriseLIV 2.0 og er i praksis Danmarks største staldskole målrettet større sobesætninger +800 søer. Fokus i hele forløbet vil være på farestalden, øget pattegriseoverlevelse og derved flere fravænnede grise af høj kvalitet.

Du har mulighed for at deltage i projektet

 

Hvem er du?

 • Du er driftsleder eller nøglemedarbejder i farestalden
 • Du er villig til at dele erfaringer med ligesindede fra andre besætninger
 • Du har lyst til at lære nyt og arbejde fokuseret med nye tiltag
 • Din besætning er et større sohold

 

PattegriseLIV 2.0 projektet indeholder to elementer:

Staldskolen

 • Staldskolegruppen består af ca. 5 personer per gruppe (så vidt muligt grupperes man regionalt)
 • Der afholdes i alt 5 møder på skift hos hinanden med et interval på ca. 6 uger
 • Et møde varer ca. 5 timer og gennemføres fra kl. 9-14
 • Mødet er en kombination af faglige indlæg, rundbord og besøg i farestalden
 • Mødet faciliteres af en lokal rådgiver
 • Staldskolemødet afholdes som udgangspunkt på dansk
 • E-rapporten for 2019 ind skal sendes ind og bruges som benchmark i projektet
 • Der kan maks. sidde én person per besætning i en staldskolegruppe
 • Alle staldskoler i Danmark kører efter den samme model og efter den samme dagsorden

 

Rådgivningsforløbet

 • Rådgivningsbesøgene er en obligatorisk del af PattegriseLIV 2.0
 • Der afholdes 5 rådgivningsbesøg som lægges indimellem Staldskolemøderne
 • På første rådgivningsbesøg lægges en handlingsplan med målsætninger for den enkelte besætning
 • Der vil være opfølgning på handlingsplanen ved de efterfølgende rådgivningsbesøg

 

Der afholdes fælles opstartsmøde for alle delatgere den 3. december 2019.

Forventet afslutning i juni 2020.

 

Pris:

Deltagelse i PattegriseLIV 2.0 koster i omegnen 25.000 kr. per person

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Ghita Pedersen, svinekonsulent i LMO

Har du spørgsmål?

Top