Anja Juul Freudendal
Faglig chefkonsulent Byg

Anja Juul Freudendal
Mobil: 2562 9025
Email: ajf@lmo.dk

Jeg vil gerne kontaktes

BBR og lovliggørelse af bygninger

SKAT´s nye vurderingssystem betyder, at der er behov for gennemgang af BBR på hver enkelt ejendom.

SKAT skal bruge flere oplysninger om dine landbrugsbygninger og anlæg i forbindelse med det nye vurderingssystem. Der er derfor behov for gennemgang af BBR på hver enkelt ejendom, så alle oplysninger er korrekte. Som noget nyt skal alle tekniske anlæg (gylletanke, siloer, mv.) nu også registreres i BBR.

SKAT skal vide:

  • Om bygningsnummer og nummer på tekniske anlæg er placeret korrekt på luftfoto

  • Hvad de enkelte bygninger og tekniske anlæg anvendes til

  • Størrelse (udvendige mål) på de enkelte bygninger og tekniske anlæg

 

Registreringen til BBR skal følge det, der reelt er opført på adressen.  Det er dit ansvar som ejer at oplysningerne i BBR er korrekte. Kommunen kan give bøde på optil 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger eller giver forkerte oplysninger i henhold til BBR-loven.

Der har været afholdt møder med SKAT og LMO rådgiverne i forbindelse med korrekt registrering i BBR. Det betyder, at LMO er klædt godt på til at hjælpe med gennemgang af de nye anvendelseskoder m.m. Når alle oplysninger er indsamlet skal de sendes til godkendelse hos kommunen - og først derefter vil der blive fremsendt en ny BBR.

Kommunen vil vurdere om de nye oplysninger er lovlige i forhold til al anden lovgivning; byggelov, planlov, miljølov eller anden lovgivning.

OBS!! En registrering i BBR kan nemlig ikke nødvendigvis tages som udtryk for at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning!

Det betyder, at ulovligt opførte bygninger blandt andet skal byggeansøges, inden de kan blive godkendt af kommunen og noteret uden bemærkninger i BBR. Kommunerne vil i første omgang udsende et brev med ulovligheden med et påbud om at få forholdene bragt i orden indenfor en given periode. Sker det ikke vil der blive tale om en anmeldelse til politiet og i sidste ende dagbod indtil forholdene er lovliggjort.

Med andre ord; Du skal søge tilladelse nu, hvis du har:

  • Bygninger der er opført uden ansøgning

  • Bygninger der har ændret anvendelse (f.eks. maskinhus, der er blevet til stald)

  • Bygninger som er fjernet UDEN at der er søgt tilladelse

 

Kontakt enten din økonomikonsulent eller LMO BYG for at aftale en gennemgang og opdatering af dine BBR-oplysninger.

 

Top