Jeg vil gerne kontaktes

Få rådgivning om biogas

Målsætningen om, at halvdelen af al husdyrgødning igennem et biogasanlæg senest i 2020, er ambitiøs. Når produktionsvilkårene efterhånden kommer til at afspejle målsætningen, bliver det en oplagt mulighed for mange landmænd at tage del i denne udvikling.

 

Sammenhængende tilpasset rådgivningsforløb om brug af biogas

Ved LMO Miljø har vi arbejdet med biogas i mange år og kan hjælpe med et sammenhængende rådgivningsforløb for både landmænd og andre projektudviklere.

  • Hvis du selv skal bruge energien, kan vi fastslå dit energibehov og dimensionere anlægget
  • Vi kan analysere biomassegrundlaget i lokalområdet og indgå aftaler med leverandører af biomasse og aftagere af restprodukter
  • Vi kan foretage beregninger af den forventede anlægsøkonomi
  • Vi kan hjælpe med at udpege den bedste placering
  • Vi kan varetage myndighedskontakten i udarbejdelse af VVM-redegørelse, miljøgodkendelse, kommuneplantillæg og lokalplan
  • Vi kan hjælpe med at specificere kravene til anlægsleverandøren og føre byggetilsyn

 

Læs om miljøgodkendelse

Læs om vindmøller

 

Top